"Porównanie budowy układu krwionośnego u kręgowców i bezkręgowców"

Dodano: 14.01.2024 20:05:25

Poniższe schematy przedstawiają budowę serca różnych grup kręgowców. Omów różnice w budowie poniższych układów krwionośnych. Podaj przykład zwierząt, u których dany typ występuje. Na przykładach opowiedz o adaptacjach w budowie i funkcjonowaniu układów krwionośnych u kręgowców i bezkręgowców.

Rozwiązanie

Aby omówić różnice w budowie serc różnych grup kręgowców, należy dokładnie przyjrzeć się schematom i zwrócić uwagę na poszczególne elementy budowy oraz przepływ krwi.

Górny schemat: Przedstawia serce czterokomorowe, które można znaleźć u ptaków i ssaków. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma przedsionkami (lewy i prawy) oraz dwoma komorami (lewa i prawa). Przedsionki oddzielone są od komór zastawkami, które zapobiegają cofaniu się krwi. Krew natlenowana (czerwona) płynie do lewej części serca, a krew odtlenowana (niebieska) do prawej części. Taki układ zapewnia pełną separację krwi natlenowanej od odtlenowanej, co zwiększa efektywność układu krwionośnego i jest przystosowaniem do wysokiego metabolizmu, jak np. u ptaków (przykład: sokół) czy ssaków (przykład: człowiek).

Dolny schemat: Pokazuje serce dwukomorowe, które można znaleźć u ryb. Tutaj mamy jedną komorę i jeden przedsionek. Krew odtlenowana zbiera się w przedsionku, a następnie jest pompowana do komory i dalej do skrzel, gdzie dochodzi do wymiany gazowej (natlenowanie krwi). Następnie krew natlenowana jest rozprowadzana po całym ciele. Układ ten jest mniej wydajny, ponieważ krew natlenowana i odtlenowana miesza się w pewnym stopniu, co jest wystarczające dla organizmów o wolniejszym metabolizmie, takich jak ryby (przykład: karp).

Przystosowania w budowie i funkcjonowaniu układów krwionośnych u kręgowców mogą być zróżnicowane i zależą od stylu życia, środowiska oraz poziomu aktywności danego organizmu. Ptaki i ssaki mają wysoko rozwinięte układy krwionośne, które umożliwiają im szybkie dostarczanie tlenu do tkanek, co jest kluczowe podczas intensywnego wysiłku. Ryby mają prostszy system, który jest dostosowany do życia w środowisku wodnym, gdzie wymiana gazowa odbywa się przez skrzela.

U bezkręgowców, jak np. owady (przykład: pszczółka), układ krwionośny jest jeszcze prostszy i często otwarty, co oznacza, że krew (lub hemolimfa) nie jest zamknięta wyłącznie w naczyniach, ale wypełnia całą jamę ciała, zanurzając bezpośrednio narządy wewnętrzne. Jest to przystosowanie do ich małych rozmiarów i prostszej budowy ciała.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się