Polityka Prywatności Serwisu zadaniomat.com

1. Wstęp

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zadaniomat.com.

1.2. Administratorem danych osobowych jest firma Maciej Woźniak Usługi IT, zarejestrowana pod numerem NIP: 6941656894 (dalej "Operator Serwisu").

1.3. Korzystanie z Serwisu zadaniomat.com jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z jej postanowieniami, prosimy o natychmiastowe opuszczenie Serwisu.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

2.1. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

2.2. Operator Serwisu zbiera dane osobowe Użytkowników podczas rejestracji w Serwisie, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie) oraz dane niezbędne do realizacji płatności.

2.3. Operator Serwisu może również gromadzić dane dotyczące korzystania z Serwisu, takie jak adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, strony odwiedzane i czas spędzony na stronach, aby dostosowywać Serwis do potrzeb Użytkowników i ulepszać jego funkcjonowanie.

2.4. Operator Serwisu może wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które pozwalają na identyfikację Użytkownika i dostosowanie Serwisu do jego potrzeb. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby blokować pliki cookies lub informować o ich wysyłaniu.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

a) realizacji usług oferowanych w ramach Serwisu zadaniomat.com,

b) obsługi płatności za usługi świadczone przez Operatora Serwisu,

c) komunikacji z Użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania, skargi i reklamacje,

d) przesyłania informacji dotyczących Serwisu, w tym zmian w Regulaminie, Polityce Prywatności, ofertach promocyjnych i innych ważnych informacji związanych z Serwisem zadaniomat.com,

e) analizy danych statystycznych, profilowania użytkowników oraz personalizacji treści i funkcji Serwisu, aby lepiej dostosować go do potrzeb i preferencji Użytkowników,

f) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Użytkowników.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

4.1. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie:

a) zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.1. lit. a - e,

b) konieczności wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.1. lit. a - c,

c) konieczności spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.1. lit. d,

d) prawnie uzasadnionego interesu Operatora Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.1. lit. e - f.

5. Udostępnianie danych osobowych

5.1. Operator Serwisu może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom współpracującym w celu realizacji usług oferowanych w ramach Serwisu zadaniomat.com, w szczególności dostawcom usług płatności, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług IT, dostawcom usług marketingowych, a także innym podmiotom, z którymi Operator Serwisu współpracuje w celu realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.1.

5.2. Operator Serwisu może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom ścigania, sądom i innym organom państwowym, jeżeli jest to wymagane na mocy obowiązującego prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych

6.1. Operator Serwisu przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.1, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od zakończenia świadczenia usług w ramach Serwisu zadaniomat.com, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych osobowych.

6.2. Operator Serwisu może przechowywać dane osobowe Użytkowników przez dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Prawa Użytkowników

7.1. Użytkownik ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych,

c) żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.1,

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przenoszenia danych osobowych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.2. W celu wykonania powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem Serwisu za pomocą danych kontaktowych wskazanych w punkcie 8.1.

7.3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Kontakt

8.1. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, danych osobowych, a także w celu wykonania swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z Operatorem Serwisu za pomocą następujących danych:

Firma: Maciej Woźniak Usługi IT

NIP: 6941656894

E-mail: [email protected]

9. Zmiany w Polityce Prywatności

9.1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie Serwisu zadaniomat.com.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 25.11.2023 r.