Przemiana izobaryczna idealnego gazu - rozwiązanie i wnioski z zastosowaniem prawa Charlesa

Dodano: 06.12.2023 17:34:18

Rozwiązanie

Zadanie dotyczy przemiany izobarycznej, czyli takiej, w której ciśnienie gazu pozostaje stałe. Przemiana izobaryczna dla idealnego gazu opisana jest prawem Charlesa, które mówi, że objętość gazu jest wprost proporcjonalna do jego temperatury, jeśli ciśnienie jest stałe. Matematycznie możemy to zapisać jako: V1T1=V2T2\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} gdzie V1V_1 i V2V_2 to objętości gazu w stanie początkowym i końcowym, a T1T_1 i T2T_2 to odpowiednie temperatury w tych stanach.

Patrząc na podane odpowiedzi, szukamy tej, która jest zgodna z powyższym równaniem. Przekształćmy równanie, aby zobaczyć, która z podanych odpowiedzi jest poprawna:

V1T2=V2T1V_1T_2 = V_2T_1

Porównując to z podanymi opcjami, widzimy, że poprawna odpowiedź to:

V1T2=V2T1V_1T_2 = V_2T_1

Co jest zgodne z odpowiedzią A. Więc odpowiedź A jest poprawna.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się