"Manolo is great to be around. He's always happy and energetic." - Tytuł: Uzupelnij drugie zdanie z uzyciem slowa "soul"

Dodano: 05.12.2023 21:32:54

Rozwiązanie

Zadanie polega na uzupełnieniu drugiego zdania w taki sposób, aby wyrażało ono tę samą myśl co pierwsze zdanie, przy użyciu podanego słowa wytłuszczonego. Nie można zmienić formy wytłuszczonego słowa ani użyć więcej niż pięciu słów w uzupełnieniu.

  1. Pierwsze zdanie: “The authorities have decided to prevent demonstrations.” Słowo wytłuszczone do użycia: DOWN Drugie zdanie: “The authorities have decided to shut demonstrations down.”

  2. Pierwsze zdanie: “Manolo is great to be around. He’s always happy and energetic.” Słowo wytłuszczone do użycia: SOUL Drugie zdanie: “Manolo is great to be around. He’s the soul of the party.”

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się