Przekształcanie zdań z mowy bezpośredniej na mowę zależną: przykłady i zasady.

Dodano: 05.12.2023 11:18:28

Rozwiązanie

To zadanie polega na przekształceniu zdań z mowy zależnej na mowę niezależną. Przyjrzyjmy się każdemu zdaniu z osobna:

Zadanie 11

Oryginalne zdanie w mowie bezpośredniej brzmi: “Please, don’t stand on the chairs, children!” said Tina.

Aby przekształcić to zdanie na mowę zależną, musimy zmienić zdanie rozkazujące na prośbę złożoną w formie zdania oznajmującego. Zdanie w mowie zależnej będzie brzmiało: Tina asked the children not to stand on the chairs.

Zadanie 12

Oryginalne zdanie w mowie bezpośredniej brzmi: “It’s a good idea to check in early at the airport,” the travel agent said to my parents.

W tym przypadku mamy do czynienia ze zdaniem zawierającym radę. Zmieniamy je na mowę zależną, pamiętając o odpowiedniej konstrukcji czasownikowej: The travel agent advised my parents to check in early at the airport.

Pamiętaj, że przy przekształcaniu z mowy bezpośredniej na mowę zależną ważne jest zachowanie znaczenia oryginalnego zdania, a także odpowiednie dostosowanie czasów, konstrukcji oraz zaimków.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się