Czas Present Simple i Present Continuous - przykłady i wyjaśnienia

Dodano: 27.12.2023 14:58:54

Rozwiązanie

Oczywiście, pomożę Ci rozwiązać to ćwiczenie. Zadanie polega na użyciu odpowiedniej formy czasownika w czasie Present Simple lub Present Continuous. Oto rozwiązania:

a. Tom always goes jogging in the morning, but he is not going today because he is sick. b. My dad usually gets up at seven a.m., but today he is getting up at five because he is going fishing with his friends. c. It always rains in London in November. d. You always interrupt me when I’m watching the news. I hate it! e. Be quiet! The kids are sleeping! f. Bob smokes 30 cigarettes a day, but he is trying to quit. g. You are not listening to me! Why? h. What are you cooking? It smells wonderful! i. I have to go. Tom is waiting for me. j. Blue and yellow make green. k. I think it is a good idea to buy Mary this book. l. I can’t go to the cinema with you tomorrow – I am working. m. Bobby and Sue always visit their grandmother on Saturday. n. Tonight I am going out with a wonderful guy – you must meet him. o. Tom is a real couch potato – he spends all his time at home: he watches TV, eats… p. Doctor, my headaches are getting worse. Please, help me.

W tych zdaniach musimy zwrócić uwagę na kontekst, który wskazuje, czy używamy czasu teraźniejszego ciągłego czy prostego. Present Simple używamy do opisywania regularnych czynności lub stanów ogólnych, natomiast Present Continuous do czynności, które dzieją się w danym momencie lub są planowane w najbliższej przyszłości.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się