Uzupełnianie zdań z niemieckimi rodzajnikami określonymi i nieokreślonymi

Dodano: 14.01.2024 13:26:20

Rozwiązanie

Zadanie polega na uzupełnieniu zdań właściwymi rodzajnikami. W języku niemieckim rodzajniki określone to: der (męski), die (żeński), das (nijaki) oraz ich formy w różnych przypadkach. Rodzajniki nieokreślone to: ein (męski i nijaki) oraz eine (żeński). Przyjrzyjmy się każdemu zdaniu osobno.

  1. Oh Gott! Ich habe nichts zum Schreiben. Haben Sie ____ Kuli? Słowo Kuli jest skrótem od Kugelschreiber, który jest rodzaju męskiego (der Kugelschreiber), więc we frazie pytającej użyjemy rodzajnika nieokreślonego w mianowniku: einen. Poprawne zdanie: Oh Gott! Ich habe nichts zum Schreiben. Haben Sie einen Kuli?

  2. Nein! ____ Farbstift brauche ich nicht, ich brauche ____ Bleistift! Farbstift jest rodzaju męskiego (der Farbstift), więc użyjemy rodzajnika nieokreślonego: einen. Bleistift również jest rodzaju męskiego (der Bleistift), więc ponownie używamy rodzajnika nieokreślonego: einen. Poprawne zdanie: Nein! Einen Farbstift brauche ich nicht, ich brauche einen Bleistift!

  3. Wir möchten ____ Buch von Paolo Coello kaufen. Du nicht? Słowo Buch jest rodzaju nijakiego (das Buch), więc użyjemy rodzajnika nieokreślonego w mianowniku: ein. Poprawne zdanie: Wir möchten ein Buch von Paolo Coello kaufen. Du nicht?

  4. Ich suche ____ Stuhl. Ist der hier frei? Stuhl jest rodzaju męskiego (der Stuhl), więc użyjemy rodzajnika nieokreślonego: einen. Poprawne zdanie: Ich suche einen Stuhl. Ist der hier frei?

  5. Das Heft ist toll! Ich kaufe mir auch so ____ Heft. Heft jest rodzaju nijakiego (das Heft), więc użyjemy rodzajnika nieokreślonego w akuzatywie (bierniku): ein. Poprawne zdanie: Das Heft ist toll! Ich kaufe mir auch so ein Heft.

Mamy więc uzupełnione zdania z odpowiednimi rodzajnikami.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się