Obliczanie ilości ciepła potrzebnego do ogrzania przedmiotu o masie 1 kg z 5°C do 10°C przy użyciu ciepła właściwego szkła.

Dodano: 06.12.2023 11:14:47

Rozwiązanie

Zadanie polega na obliczeniu ilości ciepła potrzebnego do ogrzania przedmiotu o masie 1 kg z temperatury 5°C do 10°C. Wiemy, że ciepło właściwe szkła wynosi 840Jkg°C840 \frac{J}{kg \cdot °C}.

Aby rozwiązać to zadanie, skorzystamy z wzoru na ilość dostarczonego ciepła: Q=mcΔTQ = mc\Delta T gdzie: QQ - ilość ciepła [J], mm - masa przedmiotu [kg], cc - ciepło właściwe materiału [Jkg°C\frac{J}{kg \cdot °C}], ΔT\Delta T - zmiana temperatury [°C].

Podstawiamy dane z zadania: m=1kgm = 1 \, kg (masa przedmiotu), c=840Jkg°Cc = 840 \frac{J}{kg \cdot °C} (ciepło właściwe szkła), ΔT=10°C5°C=5°C\Delta T = 10°C - 5°C = 5°C (różnica temperatur).

Teraz podstawiamy te wartości do wzoru: Q=1kg840Jkg°C5°CQ = 1 \, kg \cdot 840 \frac{J}{kg \cdot °C} \cdot 5°C

Mnożymy wartości liczbowe: Q=8405=4200JQ = 840 \cdot 5 = 4200 \, J

Odpowiedź: Aby ogrzać przedmiot o masie 1 kg z 5°C do 10°C, potrzeba dostarczyć 4200 J ciepła.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się