Wzory strukturalne związków organicznych przedstawione zgodnie z ich nazwami.

Dodano: 07.01.2024 21:24:15

Rozwiązanie

Rozwiążemy to zadanie krok po kroku, rysując wzory grupowe węglowodorów na podstawie podanych nazw.

a) 1-bromo-2-metylobut-1-en

Zacznijmy od identyfikacji głównego łańcucha węglowego. “But” wskazuje, że mamy cztery atomy węgla. “1-en” mówi nam, że podwójne wiązanie znajduje się między pierwszym a drugim atomem węgla.

 1. Narysuj łańcuch główny z czterema atomami węgla.
 2. Dodaj podwójne wiązanie między pierwszym a drugim atomem węgla.
 3. “1-bromo” oznacza, że na pierwszym atomie węgla znajduje się atom bromu.
 4. “2-metylo” wskazuje, że na drugim atomie węgla znajduje się grupa metylowa (-CH3_3).

CH2=CHCH(Br)CH3CH3\begin{aligned} CH_2=CH-CH(Br)-CH_3 \\ | \\ CH_3 \end{aligned}

b) 3-bromo-2-chlorocyklopenten

Teraz zajmiemy się cyklicznym węglowodorem. “Cyklopenten” wskazuje, że mamy pięcioczłonowy pierścień z jednym podwójnym wiązaniem.

 1. Narysuj pięcioczłonowy pierścień z podwójnym wiązaniem.
 2. “2-chloro” oznacza, że na drugim atomie węgla (licząc od podwójnego wiązania) znajduje się atom chloru.
 3. “3-bromo” wskazuje, że na trzecim atomie węgla znajduje się atom bromu.

BrC1=C2C3C4C5HClHH\begin{aligned} & \\ Br & -C_1=C_2-C_3-C_4-C_5 \\ & | | | | \\ & H Cl H H \end{aligned}

c) 4-izopropylo-2,2-difluorookt-3-en

W tym przypadku mamy do czynienia z łańcuchem ośmiowęglowym (“okt”) z podwójnym wiązaniem na trzecim atomie węgla (“3-en”).

 1. Narysuj łańcuch ośmiu atomów węgla.
 2. Dodaj podwójne wiązanie między trzecim a czwartym atomem węgla.
 3. “2,2-difluoro” wskazuje, że na drugim atomie węgla znajdują się dwa atomy fluoru.
 4. “4-izopropylo” oznacza, że na czwartym atomie węgla znajduje się grupa izopropylowa (-CH(CH3_3)2_2).

CH3CH2CH2CH(CH3)2CH=CHCH2CH3FF\begin{aligned} CH_3-CH_2-CH_2-CH(CH_3)_2-CH=CH-CH_2-CH_3 \\ | \\ F \\ | \\ F \end{aligned}

d) 3,3,4-trichlorohepta-1,3,5-trien

Ostatecznie mamy do czynienia z siedmiowęglowym łańcuchem (“hepta”) z trzema podwójnymi wiązaniami (“1,3,5-trien”).

 1. Narysuj łańcuch siedmiu atomów węgla.
 2. Dodaj podwójne wiązania między pierwszym a drugim, trzecim a czwartym oraz piątym a szóstym atomem węgla.
 3. “3,3,4-trichloro” wskazuje, że na trzecim atomie węgla znajdują się dwa atomy chloru, a na czwartym jednen atom chloru.

CH2=CHCH=CHCH=CHCH3ClClCl\begin{aligned} CH_2=CH-CH=CH-CH=CH-CH_3 \\ | | | \\ Cl Cl Cl \end{aligned}

Mam nadzieję, że te wizualizacje pomogą zrozumieć strukturę każdego z tych węglowodorów.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się