Użycie czasów i form czasowników w zdaniach warunkowych oraz po konstrukcjach "wish" i "if only" w języku angielskim - Ćwiczenia z odpowiedziami

Dodano: 03.12.2023 18:50:39

Rozwiązanie

Zadanie polega na uzupełnieniu zdań odpowiednimi formami podanych czasowników w nawiasach. Musimy zdecydować, jakie czasy i struktury gramatyczne są odpowiednie w danym kontekście. Oto odpowiedzi:

 1. She spoke as if she had seen that accident herself.
  • Zdanie to wykorzystuje konstrukcję z “as if” sugerującą, że mówimy o sytuacji hipotetycznej lub nieprawdziwej, dlatego używamy czasu Past Perfect.
 2. If only I had read this book earlier, I’d have written an essay.
  • Tutaj używamy konstrukcji “If only” z czasem Past Perfect, aby wyrazić żal dotyczący przeszłości.
 3. It’s so cold and wet outside. I wish it would stop raining.
  • Użycie “wish” z “would” wskazuje na pragnienie zmiany obecnej sytuacji, której nie można kontrolować.
 4. Tom would buy a new car if he won a lot of money.
  • Zastosowano tutaj drugi warunek (Second Conditional), który odnosi się do sytuacji hipotetycznej w teraźniejszości lub przyszłości.
 5. He will not call you unless he finishes his homework.
  • Użycie “will not” (lub “won’t”) oraz czasu Present Simple wskazuje na warunek, który musi zostać spełniony w przyszłości.
 6. If I had written this essay yesterday, I would not have any problems now.
  • Używamy trzeciego warunku (Third Conditional) mówiąc o tym, jak sytuacja mogłaby wyglądać, gdyby coś się wydarzyło inaczej w przeszłości.
 7. If only I had met her yesterday!
  • Ponownie używamy “If only” z czasem Past Perfect, by wyrazić żal związany z przeszłością.
 8. I wish Mark had come to me on that day.
  • Tutaj również mamy do czynienia z konstrukcją “wish” + Past Perfect, gdyż wyrażamy żal za coś, co nie miało miejsca w przeszłości.
 9. Ice turns to water if you heat it.
  • Używamy czasu Present Simple, aby opisać ogólną prawdę lub fakt naukowy.

Pamiętaj, że w języku angielskim czasowniki w zdaniach warunkowych (if) i po konstrukcjach “wish” oraz “if only” są często używane w specjalnych czasach i formach, aby wyrazić hipotetyczność, możliwość lub żal.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się