"Ćwiczenia z języka niemieckiego: Połączenie zdań za pomocą spójnika 'wenn'"

Dodano: 14.12.2023 18:10:35

Rozwiązanie

Celem tego ćwiczenia jest połączenie dwóch zdań za pomocą spójnika “wenn”, który w języku niemieckim oznacza “kiedy” lub “jeśli” i wprowadza zdanie podrzędne. Spójnik ten jest używany do wyrażenia warunku lub możliwości. W zdaniach z “wenn” zazwyczaj stosuje się tryb oznajmujący, ale w zależności od kontekstu może być użyty również tryb przypuszczający (Konjunktiv II).

Oto jak należy to zrobić krok po kroku:

 1. Peter kommt nach Rostock. Katrin informiert Peter über wichtige Sachen. Po połączeniu tych dwóch zdań otrzymujemy:
  • Wenn Peter nach Rostock kommt, informiert Katrin ihn über wichtige Sachen.
 2. Du fährst auf der deutschen Autobahn mehr als 130 km/h. Du bekommst keine Strafe. Po połączeniu tych zdań otrzymujemy:
  • Wenn du auf der deutschen Autobahn mehr als 130 km/h fährst, bekommst du keine Strafe.
 3. Man fährt von der Autobahn ab. Man soll links abbiegen. Po połączeniu tych zdań otrzymujemy:
  • Wenn man von der Autobahn abfährt, soll man links abbiegen.
 4. Es gibt Stau auf der Autobahn. Man kann digitale Anzeigetafeln sehen. Po połączeniu tych zdań otrzymujemy:
  • Wenn es Stau auf der Autobahn gibt, kann man digitale Anzeigetafeln sehen.
 5. Es gibt Stau nach einem Unfall. Man muss eine Rettungsgasse bilden. Po połączeniu tych zdań otrzymujemy:
  • Wenn es Stau nach einem Unfall gibt, muss man eine Rettungsgasse bilden.

Pamiętaj, że w języku niemieckim zdanie podrzędne zaczynające się od “wenn” wymaga przestawienia czasownika na koniec zdania. W zdaniach połączonych spójnikiem “wenn” zawsze pierwsze jest zdanie podrzędne (z “wenn”), a po przecinku następuje zdanie główne.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się