Procesy naturalne powiększające deltę Wisły: akumulacja aluwiów, erozja u ujścia rzeki, wzrost biomasy w związku ze zmniejszeniem zasolenia.

Dodano: 06.12.2023 00:14:31

Rozwiązanie

Zadanie polega na zaznaczeniu trzech czynników naturalnych, które przyczyniły się do powiększenia delty Wisły. Odpowiedzi to zdania, wśród których musimy wybrać te, które odpowiadają na zadane pytanie. Przeanalizujmy każdą z opcji:

A. Akumulacja aluwiów naniesionych przez Wisłę i jej odnogi. – jest to jeden z głównych naturalnych procesów, które powodują powiększanie się delty rzeki. Aluwia to osady rzeczne, które są odkładane na końcu rzeki, gdzie jej prędkość spada, co prowadzi do rozszerzania się delty.

B. Erozjyna działalność Wisły u ujścia do Morza Bałtyckiego. – działalność erozyjna zazwyczaj wiąże się z wynoszeniem materiału, a nie jego akumulacją. W kontekście delty rzeki, gdzie woda wpływa do morza, erozja może prowadzić do poszerzania ujścia rzeki, co może skutkować powiększeniem delty.

C. Skrócenie koryta Wisły i utworzenie sztucznego ujścia bezpośrednio do morza. – jest to działanie antropogeniczne, a nie naturalne, więc nie jest to czynnik, który należy zaznaczyć w tym zadaniu.

D. Wypływanie się jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego w wyniku akumulacji osadów organicznych i mineralnych. – proces ten może być związany z naturalnymi zmianami w delcie rzeki, ale nie jest to bezpośredni czynnik powodujący powiększanie się delty Wisły.

E. Zwiększenie ilości biomasy wskutek zmniejszenia zasolenia wód i podnoszenia się poziomu wód. – zmniejszanie się zasolenia wód może faktycznie prowadzić do zwiększenia ilości organizmów żywych w delcie, co może skutkować powiększeniem delty poprzez akumulację organicznych osadów.

Podsumowując, odpowiedzi, które należy zaznaczyć to A, B i E, ponieważ są to naturalne procesy, które przyczyniają się do powiększenia delty Wisły.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się