"Oszacowanie korelacji liniowej między wagą noworodka a ruchliwością na podstawie wykresu punktowego"

Dodano: 24.01.2024 18:58:19

Rozwiązanie

Zadanie polega na oszacowaniu, czy istnieje korelacja liniowa między wagą noworodka (xix_i) a jego ruchliwością (yiy_i) bez obliczania miary korelacji, ale na podstawie wykresu punktowego.

Aby to zrobić, musimy najpierw utworzyć wykres punktowy, na którym na osi poziomej znajdą się wartości masy ciała noworodków, a na osi pionowej wartości ich ruchliwości.

Wykres punktowy:

  1. Na osi poziomej umieszczamy wartości wagi (xix_i).
  2. Na osi pionowej umieszczamy wartości ruchliwości (yiy_i).
  3. Następnie dla każdej pary wartości (xi,yi)(x_i, y_i) stawiamy punkt na wykresie.

Po umieszczeniu wszystkich punktów na wykresie, możemy ocenić, czy punkty układają się wzdłuż linii prostej oraz czy linia ta miałaby tendencję wzrostową (dodatnią korelację), spadkową (ujemną korelację) czy też punkty są rozmieszczone losowo (brak korelacji).

Jeśli punkty na wykresie układają się przybliżenie wzdłuż prostej linii, możemy mówić o istnieniu korelacji liniowej. Kierunek tej linii wskaże na rodzaj korelacji: - Jeśli linia ma tendencję wzrostową (im większa waga, tym większa ruchliwość), mówimy o korelacji dodatniej. - Jeśli linia ma tendencję spadkową (im większa waga, tym mniejsza ruchliwość), mówimy o korelacji ujemnej.

Siłę korelacji można oszacować wizualnie na podstawie tego, jak blisko punkty są siebie i linii, którą można by przez nie przeprowadzić: - Jeśli punkty są bardzo blisko linii, mówimy o silnej korelacji. - Jeśli punkty są rozrzucone, ale wciąż można dostrzec ogólny trend, mówimy o słabszej korelacji. - Jeśli punkty są rozmieszczone losowo i nie widać żadnego trendu, mówimy o braku korelacji.

Ponieważ nie mogę tworzyć wykresów, nie mogę dokładnie oszacować korelacji. Proszę stworzyć wykres punktowy na podstawie dostarczonych danych i przeprowadzić powyższą analizę.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się