"Warstwy atmosfery Ziemi: charakterystyka i znaczenie w badaniach klimatycznych"

Dodano: 03.12.2023 13:39:49

Budowa atmosfery

Rozwiązanie

Atmosfera Ziemi składa się z kilku warstw, z których każda ma swoje charakterystyczne cechy. Zaczynając od powierzchni Ziemi, warstwy atmosfery to:

  1. Troposfera - to warstwa, w której żyjemy i w której zachodzą wszystkie zjawiska pogodowe. Sięga od powierzchni Ziemi do wysokości około 8-15 km (wysokość ta jest zmienna i zależy od szerokości geograficznej oraz pory roku). Temperatura w troposferze obniża się wraz z wysokością.

  2. Stratosfera - rozciąga się od górnej granicy troposfery do wysokości około 50 km. To tutaj znajduje się warstwa ozonowa, która chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. W stratosferze temperatura wraz z wysokością najpierw się stabilizuje, a potem zaczyna rosnąć.

  3. Mezosfera - jest to warstwa rozciągająca się od około 50 do 80-85 km nad Ziemią. W mezosferze temperatura ponownie spada z wysokością, osiągając najniższe wartości na jej górnej granicy.

  4. Termosfera - zaczyna się tam, gdzie kończy się mezosfera, i rozciąga się aż do wysokości około 600 km. W termosferze temperatura rośnie z wysokością, a zawarte w niej gazy zaczynają się jonizować pod wpływem promieniowania słonecznego. To tutaj znajduje się zorza polarna.

  5. Egzosfera - jest to najbardziej zewnętrzna warstwa atmosfery, rozciągająca się od około 600 km do granic przestrzeni kosmicznej. Gazy w egzosferze są tak rzadkie, że cząsteczki mogą uciec w przestrzeń kosmiczną.

Każda z tych warstw ma swoje specyficzne cechy i zjawiska z nią związane, a ich granice nie są ściśle wyznaczone, lecz płynne. Wiedza na temat budowy atmosfery ma kluczowe znaczenie w meteorologii i badaniach nad zmianami klimatu.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się