Rola oceanów w regulacji klimatu i cyklu węgla oraz ich wpływ na ekosystemy lądowe: analiza stwierdzeń i ich prawdziwość.

Dodano: 30.01.2024 11:12:15

Rozwiązanie

Rozwiążemy każde stwierdzenie krok po kroku, aby ustalić, czy jest prawdziwe, czy fałszywe.

a. ocean jest źródłem większości masy tlenu w atmosferze
To stwierdzenie jest prawdziwe. Większość tlenu na Ziemi pochodzi z fotosyntezy prowadzonej przez rośliny, a zwłaszcza przez fitoplankton morski, który jest bardzo obfity w oceanach.

b. ocean zmniejsza stężenie dwutlenku węgla w atmosferze
To stwierdzenie jest prawdziwe. Oceany pochłaniają znaczną ilość dwutlenku węgla (CO2) z atmosfery, co pomaga regulować jego globalne stężenie i wpływa na cykl węglowy.

c. ocean łagodzi klimat biomów lądowych
To stwierdzenie jest prawdziwe. Oceany wpływają na klimat na lądzie poprzez dystrybucję ciepła na całym świecie za pośrednictwem prądów morskich. Na przykład prąd Zatokowy (Gulf Stream) przynosi cieplejszą wodę w stronę Europy, co łagodzi klimat w tych regionach.

d. ocean reguluje pH zbiorników słodkowodnych oraz wód gruntowych
To stwierdzenie jest fałszywe. pH zbiorników słodkowodnych i wód gruntowych jest regulowane przez wiele lokalnych czynników, takich jak skład mineralny gleby, zanieczyszczenia i działalność biologiczna, a nie bezpośrednio przez oceany.

e. dzięki oceanom możliwe są opady deszczu nad lądami
To stwierdzenie jest prawdziwe. Oceany są głównym źródłem parowania wody, które jest niezbędne do cyklu hydrologicznego. Para wodna skondensowana w atmosferze prowadzi do opadów deszczu, które są kluczowe dla ekosystemów lądowych.

Podsumowując, odpowiedzi są następujące:

a. Prawda
b. Prawda
c. Prawda
d. Fałsz
e. Prawda

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się