Negatywny wpływ brytyjskiej polityki kolonialnej na Indie: analiza źródeł tekstowych i wizualnych.

Dodano: 06.12.2023 13:18:04

Rozwiązanie

W zadaniu prosisz o rozstrzygnięcie, czy opinia na temat polityki Brytyjczyków w Indiach wyrażona w źródle 1 znajduje potwierdzenie na ilustracji ze źródła 2. Następnie należy uzasadnić odpowiedź, odwołując się do treści obu źródeł.

Rozstrzygnięcie: Tak, opinia wyrażona w źródle 1 znajduje potwierdzenie na ilustracji ze źródła 2.

Uzasadnienie: W źródle 1, fragment przemówienia brytyjskiego polityka Johna Brighta z 1877 roku, mówi się o tym, że panowanie nad Indiami jest bardzo ciężkie dla tamtejszej ludności, a ciężary finansowe nałożone przez Brytyjczyków są wyjątkowo uciążliwe, szczególnie dla biedoty. Opisane są różne podatki, w tym podatek od soli, oraz fakt, że ludność Indii nie ma prawa głosu w sprawach dotyczących ich kraju.

Ilustracja ze źródła 2, fragment strony tytułowej czasopisma “Le Petit Journal” z 1897 roku, przedstawia scenę, która wydaje się potwierdzać słowa Brighta. Widzimy na niej postacie w strojach brytyjskich urzędników lub żołnierzy, którzy wydają się zbierać podatki lub egzekwować prawa kolonialne. Scena odzwierciedla nierówność i wyzysk, a obecność zgarbionych i ubogich Hindusów wskazuje na ciężar, jaki Brytyjczycy nałożyli na lokalną ludność.

Oba źródła, zarówno tekstowe, jak i wizualne, pokazują aspekty negatywnego wpływu brytyjskiej polityki kolonialnej na życie i samopoczucie ludności indyjskiej w okresie kolonialnym, co pozwala uznać, że opinia wyrażona w źródle 1 znajduje potwierdzenie w ilustracji ze źródła 2.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się