Analiza przemian termodynamicznych na wykresie ciśnienia i objętości gazu.

Dodano: 06.12.2023 17:17:37

Rozwiązanie

Zadanie dotyczy wykresu przedstawiającego zależność ciśnienia pp od objętości VV dla różnych przemian termodynamicznych. Musimy zidentyfikować, które linie na wykresie odpowiadają przemianie izochorycznej i izotermicznej.

Przemiana izochoryczna – jest to przemiana termodynamiczna, która zachodzi przy stałej objętości. Na wykresie p(V)p(V) taka przemiana reprezentowana jest przez pionową linię, ponieważ objętość się nie zmienia, a zmienia się tylko ciśnienie.

Przemiana izotermiczna – to przemiana zachodząca przy stałej temperaturze. Dla idealnego gazu, przemiana izotermiczna opisana jest równaniem stanu gazu doskonałego pV=constpV = \text{const}, co na wykresie p(V)p(V) reprezentowane jest przez hiperbolę (krzywą), ponieważ ciśnienie jest odwrotnie proporcjonalne do objętości.

Analizując wykres na załączonym zdjęciu, możemy zauważyć, że:

  • Linia oznaczona numerem 3 jest pionowa, co oznacza, że objętość się nie zmienia, a więc jest to przemiana izochoryczna.
  • Linia oznaczona numerem 1 ma kształt hiperboli, co wskazuje na to, że jest to przemiana izotermiczna, gdzie produkt pVpV jest stały.

Zatem poprawną odpowiedzią jest ta wskazująca, że prosta 3 reprezentuje przemianę izochoryczną, a krzywa 1 reprezentuje przemianę izotermiczną. Na schemacie odpowiedź ta jest już zaznaczona.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się