Osiągalność i smak lokalnego jedzenia: Uzupełnij luki!

Dodano: 04.02.2024 10:57:12

Rozwiązanie

To zadanie polega na uzupełnieniu luk w tekście, używając podanych wyrazów w nawiasach. Musimy zmienić formę tych słów tak, aby pasowały do kontekstu zdania, zarówno gramatycznie, jak i logicznie. Zaczynajmy!

  1. 8.1. (TASTE) – tutaj potrzebujemy formy czasownika, która będzie pasować do zdania. Zdanie brzmi: “another way to refer to taste food that takes time to cook”. Poprawną formą czasownika jest “tasting”, co oznacza “smakujący”. Uzupełniamy więc lukię: “another way to refer to tasting food that takes time to cook”.

  2. 8.2. (GROW) – w tym przypadku potrzebujemy rzeczownika odnoszącego się do procesu wzrostu. Zdanie brzmi: “coming back to the traditional methods of preparing and serving food. Nevertheless, it has caused a grow in the health food industry”. Słowo, które pasuje to “growth”, co oznacza wzrost. Uzupełniamy więc lukię: “coming back to the traditional methods of preparing and serving food. Nevertheless, it has caused a growth in the health food industry”.

  3. 8.3. (REQUIRE) – potrzebujemy formy czasownika, która będzie wyrażać, że coś jest wymagane. Zdanie brzmi: “Another aspect of the slow food movement is the require that as many ingredients as possible are sourced locally”. Poprawna forma to “requirement”, co oznacza “wymaganie”. Uzupełniamy więc lukię: “Another aspect of the slow food movement is the requirement that as many ingredients as possible are sourced locally”.

  4. 8.4. (ACHIEVE) – tutaj poszukujemy formy czasownika w czasie przeszłym, która pasowałaby do zdania. Zdanie brzmi: “This isn’t always achieve within 20 kilometres”. Poprawną formą jest “achievable”, co oznacza “osiągalne”. Uzupełniamy więc lukię: “This isn’t always achievable within 20 kilometres”.

Ostatecznie, uzupełnione zdania brzmią: - “another way to refer to tasting food that takes time to cook” - “coming back to the traditional methods of preparing and serving food. Nevertheless, it has caused a growth in the health food industry” - “Another aspect of the slow food movement is the requirement that as many ingredients as possible are sourced locally” - “This isn’t always achievable within 20 kilometres”

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się