Współczynnik elastyczności dochodowej popytu - rozwiązanie przy użyciu definicji.

Dodano: 16.01.2024 21:31:17

Rozwiązanie

Aby rozwiązać to zadanie, musimy posłużyć się definicją współczynnika elastyczności dochodowej popytu, który jest opisany wzorem:

Ed=%ΔQ%ΔIE_{d} = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta I}

gdzie: - EdE_{d} to współczynnik elastyczności dochodowej popytu, - %ΔQ\% \Delta Q to procentowa zmiana ilości popytu, - %ΔI\% \Delta I to procentowa zmiana dochodu.

Z treści zadania wiemy, że Ed=0,75E_{d} = 0,75 oraz dochód konsumenta wzrósł z 2000 jednostek pieniężnych do 4000 jednostek pieniężnych, co oznacza, że dochód wzrósł o 100%.

Podstawiamy dane do wzoru i wyliczamy procentową zmianę ilości popytu:

0,75=%ΔQ100%0,75 = \frac{\% \Delta Q}{100\%}

Teraz rozwiązujemy równanie w celu znalezienia %ΔQ\% \Delta Q:

%ΔQ=0,75×100%=75%\% \Delta Q = 0,75 \times 100\% = 75\%

Oznacza to, że ilość popytu na dobro X wzrosła o 75%. Prawidłowa odpowiedź to zatem:

d) 75%.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się