Uzupełnij brakujące wyrazy w zdaniach, aby utworzyć gramatycznie poprawne i logiczne całości - przykłady z użyciem "ensure", "to", "order", "as", "order".

Dodano: 28.12.2023 00:02:24

Rozwiązanie

Zadanie polega na uzupełnieniu brakujących wyrazów w zdaniach w taki sposób, aby tworzyły one gramatycznie poprawne i logiczne całości. Przyjrzyjmy się każdemu zdaniu osobno i uzupełnijmy brakujące elementy.

  1. Daniel turned on his GPS so as to he wouldn’t get lost. Tutaj brakuje wyrazu “ensure”, aby zdanie brzmiało: “Daniel turned on his GPS so as to ensure he wouldn’t get lost.”

  2. My parents had a party to celebrate their anniversary. W tym zdaniu brakuje wyrazu “to”, co zostało już uzupełnione. Poprawne zdanie to: “My parents had a party to celebrate their anniversary.”

  3. We were whispering in order not to wake up the baby. Tutaj brakuje wyrazu “order”, co również już zostało uzupełnione. Poprawne zdanie to: “We were whispering in order not to wake up the baby.”

  4. The driver slowed down so as not to collide with the lorry. Brakującym wyrazem jest “as”, dzięki któremu zdanie nabiera sensu: “The driver slowed down so as not to collide with the lorry.”

  5. My brother studies a lot in order to score high marks in his exams. Ostatnie zdanie już zawiera poprawnie uzupełniony wyraz “order”. Całość brzmi: “My brother studies a lot in order to score high marks in his exams.”

Podsumowując, brakujące wyrazy w zdaniach to odpowiednio: ensure, to, order, as, order.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się