Porównanie używając konstrukcji "as... as" i "not as... as" w kontekście codziennego życia.

Dodano: 10.01.2024 01:03:59

Rozwiązanie

Aby rozwiązać to ćwiczenie, musimy uzupełnić zdania używając konstrukcji “as … as” lub “not as … as”, w zależności od kontekstu zdania. Oto rozwiązania:

  1. In India, rickshaws are as cheap as pedicabs.
  2. This road is as safe for pedestrians as that road.
  3. My neighbourhood is not as quiet as your neighbourhood.
  4. Commuting by bus is not as tiring as commuting by car.
  5. The fuel costs of a car are high. The fuel costs of a motorbike are not as high as the fuel costs of a car.
  6. I think moving house is as stressful as losing your job.

Wyjaśnienie: - W zdaniu pierwszym używamy konstrukcji “as … as”, ponieważ oba środki transportu są opisane jako tanie. - W zdaniu drugim również używamy “as … as”, ponieważ bezpieczeństwo na obu drogach jest przedstawione jako podobne. - W zdaniu trzecim używamy “not as … as”, gdyż sąsiedztwo mówiącego jest mniej ciche niż sąsiedztwo słuchającego. - W czwartym zdaniu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jazda autobusem jest mniej męcząca niż jazda samochodem, więc używamy “not as … as”. - W piątym zdaniu porównujemy koszty paliwa samochodu z kosztami paliwa motoru, które są niższe, więc stosujemy “not as high as”. - W szóstym zdaniu, przeprowadzka jest uznana za równie stresującą co strata pracy, więc używamy “as … as”.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się