Słowna transformacja - odmiana słów w nawiasach, by pasowały do kontekstu zdań.

Dodano: 09.12.2023 10:41:06

Rozwiązanie

Zadanie polega na odmianie słów w nawiasach tak, aby pasowały do kontekstu zdania. Poniżej znajdziesz rozwiązanie krok po kroku:

 1. determined - “Paul’s determination to finish the race was applauded by his supporters.” (Determinacja Paula, by ukończyć wyścig, została oklaskana przez jego kibiców.)

 2. survivors - “There were no survivors of the plane crash in Lockerby.” (Nie było żadnych ocalałych z katastrofy lotniczej w Lockerby.)

 3. believable - “The conjurer’s tricks were quite believable.” (Sztuczki iluzjonisty były całkiem wiarygodne.)

 4. resistant - “Doctors claim that the new virus is resistant to any kind of treatment.” (Lekarze twierdzą, że nowy wirus jest odporny na jakikolwiek rodzaj leczenia.)

 5. confidence - “I don’t think we should employ the girl. To me, she lacks self-confidence.” (Uważam, że nie powinniśmy zatrudniać tej dziewczyny. Według mnie brakuje jej pewności siebie.)

 6. satisfied - “The coach says he is rather satisfied with the score.” (Trener mówi, że jest raczej zadowolony z wyniku.)

 7. unemployment - “Rising unemployment may lead to more strikes.” (Rosnące bezrobocie może prowadzić do większej liczby strajków.)

 8. valid - “I’m sorry sir. You will have to leave the country immediately. Your passport is invalid.” (Przykro mi, panie. Musisz natychmiast opuścić kraj. Twój paszport jest nieważny.)

 9. curiosity - “Ever since the couple declared they were going to split up, there has been a great curiosity about their relationship.” (Odkąd para ogłosiła, że się rozstaje, pojawiła się wielka ciekawość odnośnie ich związku.)

 10. rejection - “If I get another rejection of my job application, I will have to think of changing my profession.” (Jeśli otrzymam kolejną odmowę mojej aplikacji o pracę, będę musiał pomyśleć o zmianie zawodu.)

 11. historical - “I’ve never heard about William Dobson. For sure, he wasn’t any historical character.” (Nigdy nie słyszałem o Williamie Dobsonie. Z pewnością nie był żadną historyczną postacią.)

 12. privacy - “Privacy is what music stars and film celebrities are said to be deprived of.” (Prywatność to coś, czego pozbawiane są gwiazdy muzyki i celebryci filmowi.)

 13. theft - “All the members of the gang have been sentenced to six years in prison for numerous thefts and robberies.” (Wszyscy członkowie gangu zostali skazani na sześć lat więzienia za liczne kradzieże i rabunki.)

 14. illegal - “You can’t stay in the USA without a visa. It’s illegal.” (Nie możesz przebywać w USA bez wizy. To nielegalne.)

 15. moving - “We thanked warmly all the neighbours who helped us with the moving and invited them to visit us in our new house in New Hampshire.” (Serdecznie podziękowaliśmy wszystkim sąsiadom, którzy pomogli nam z przeprowadzką i zaprosiliśmy ich do odwiedzenia nas w naszym nowym domu w New Hampshire.)

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się