"Ćwiczenie na użycie ilościowników w języku angielskim"

Dodano: 30.12.2023 10:17:14

Rozwiązanie

Oczywiście, rozwiążę to ćwiczenie krok po kroku.

a. There are … models to choose from. Please, have a look at our catalogue. Poprawna odpowiedź to b. plenty of, ponieważ zdanie sugeruje, że jest wiele modeli do wyboru. Zdanie będzie brzmieć: “There are plenty of models to choose from. Please, have a look at our catalogue.”

b. I have … suits to choose from in my wardrobe. Poprawna odpowiedź to b. several, co oznacza, że mam kilka garniturów do wyboru. Zdanie będzie brzmieć: “I have several suits to choose from in my wardrobe.”

c. The sales assistant showed me a few ties, but I liked … of them. Poprawna odpowiedź to a. none, ponieważ mówimy, że nie podobały mi się żadne z pokazanych krawatów. Zdanie będzie brzmieć: “The sales assistant showed me a few ties, but I liked none of them.”

d. I couldn’t buy any bread because … the shops were closed. Poprawna odpowiedź to b. all, co oznacza, że wszystkie sklepy były zamknięte. Zdanie będzie brzmieć: “I couldn’t buy any bread because all the shops were closed.”

e. … child should be denied the right to a happy childhood. Poprawna odpowiedź to a. no, co oznacza, że żadne dziecko nie powinno być pozbawione prawa do szczęśliwego dzieciństwa. Zdanie będzie brzmieć: “No child should be denied the right to a happy childhood.”

f. To our surprise, … people attended the exhibition than we had expected. Poprawna odpowiedź to a. more, ponieważ wyrażamy zaskoczenie, że na wystawę przyszło więcej ludzi niż się spodziewaliśmy. Zdanie będzie brzmieć: “To our surprise, more people attended the exhibition than we had expected.”

g. I’m afraid I don’t have … money to help you. Poprawna odpowiedź to b. enough, co oznacza, że obawiam się, iż nie mam wystarczająco pieniędzy, by pomóc. Zdanie będzie brzmieć: “I’m afraid I don’t have enough money to help you.”

h. I’m completely broke. I have … money. Poprawna odpowiedź to a. none, ponieważ wyrażenie “I’m completely broke” oznacza, że nie mam zupełnie pieniędzy. Zdanie będzie brzmieć: “I’m completely broke. I have none money.”

i. … of my neighbours heard anything when somebody broke into my flat. Poprawna odpowiedź to a. none, ponieważ mówimy, że żaden z sąsiadów niczego nie słyszał. Zdanie będzie brzmieć: “None of my neighbours heard anything when somebody broke into my flat.”

j. Jim is the most creative in our team. He’s got … ideas. Poprawna odpowiedź to b. plenty of, co oznacza, że Jim ma wiele pomysłów. Zdanie będzie brzmieć: “Jim is the most creative in our team. He’s got plenty of ideas.”

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się