Czasowniki modalne wyrażające obowiązek i konieczność: Ćwiczenia praktyczne z użyciem "have to", "must" i "needn't"

Dodano: 12.12.2023 11:44:46

Rozwiązanie

Oto rozwiązanie ćwiczenia z użyciem czasowników modalnych wyrażających obowiązek:

  1. They have to get up early for the trip.

  2. You have to be quiet while you’re watching the game.

  3. There isn’t a tennis match today, so you don’t have to bring your racket.

  4. We mustn’t wear shoes in the gym.

  5. Dan doesn’t need to stay late today because there isn’t a hockey match.

  6. Do you have to be a fast runner to join Running Club?

W każdym zdaniu należy użyć odpowiedniego czasownika modalnego aby wyrazić obowiązek, konieczność lub brak konieczności wykonania danej czynności. Czasowniki modalne takie jak “have to”, “must” oraz “needn’t” wyrażają różne stopnie obowiązku lub jego braku.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się