Analiza i wyjaśnienie zadań dotyczących psychologii seksualnej, potrzeb osiągnięć, atrybucji sukcesów oraz motywacji.

Dodano: 18.01.2024 18:42:06

Rozwiązanie

Rozwiążmy kolejno zadania z arkusza:

Zadanie 9. Według przeprowadzonych przez Mastersa i Johnsona badań podniecenia seksualnego u ludzi, faza ………. poprzedza fazę ………. . Odpowiedź to: b) plateau, orgazmu. Fazy reakcji seksualnej według Mastersa i Johnsona to: podniecenie, plateau, orgazm, rozwiązanie.

Zadanie 10. Znasz kogoś, kto wkłada dużo energii w nawiązywanie krótkotrwałych relacji seksualnych. Zachowanie takie można nazwać ………. strategią godową u ………. . Odpowiedź to: c) krótkoterminową; mężczyzn. Strategia krótkoterminowa jest częściej kojarzona z mężczyznami z punktu widzenia biologicznych strategii godowych.

Zadanie 11. Według badań, u której pary bliźniąt występuje największe prawdopodobieństwo wystąpienia takiej samej orientacji seksualnej? Odpowiedź to: b) Dorota i Patrycja, bliźnięta MZ. Bliźnięta jednojajowe (MZ - monozigotyczne) mają identyczny materiał genetyczny, co daje większe prawdopodobieństwo wystąpienia takich samych cech, w tym orientacji seksualnej.

Zadanie 12. Które z następujących twierdzeń jest nieprawdziwe w odniesieniu do osób mających silną potrzebę osiągnięć? Odpowiedź to: a) zawsze kończą zadania, których się podjęły. Osoby z silną potrzebą osiągnięć nie zawsze muszą kończyć zadania; mogą je porzucać, jeśli ocenią, że nie prowadzą do sukcesu.

Zadanie 13. Wiktory codziennie rozwiązuje quizy publikowane w lokalnej gazecie i zawsze uzyskuje w nich doskonałe wyniki. Sądzi, że jest to możliwe, ponieważ pytania w quizach są naprawdę proste. Wytłumaczenie to stanowi atrybucję jego osiągnięć odwołującą się do czynników ………….. . Odpowiedź to: a) zewnętrznych i stałych. Jako że Wiktor tłumaczy swoje sukcesy łatwością zadań, a nie swoją zdolnością, odwołuje się do czynników zewnętrznych, które są stałe.

Zadanie 14. Podczas wykładu wykładowca mówi dużo na temat “walencji” oraz “instrumentalności”. Wykład dotyczy prawdopodobnie ………….. . Odpowiedź to: b) teorii sprawiedliwości. Teoria sprawiedliwości zajmuje się między innymi walencją (wartością) i instrumentalnością (postrzeganą użytecznością) nagród i kar.

Zadanie 15. W drodze na egzamin słyszysz, jak Agnieszka mówi: “Otrzymam wysoką ocenę z tego egzaminu”. Podejrzewasz, że Agnieszka motywowana jest przez czynnik ………….. . Odpowiedź to: c) unikanie porażek. Jeśli podejrzewasz, że Agnieszka jest motywowana przez chęć uniknięcia porażki, a nie osiągnięcia sukcesu, to jest to właściwa odpowiedź.

Mam nadzieję, że wyjaśnienia są jasne i pomogły zrozumieć, jak dojść do prawidłowych odpowiedzi.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się