Tworzenie zdań z wyrażeń zwrotnych w języku niemieckim: przykłady i wyjaśnienia

Dodano: 02.01.2024 21:37:08

Rozwiązanie

Na podstawie podanych słów należy utworzyć zdania w języku niemieckim. Oto propozycje zdań:

 1. Können wir uns morgen treffen?
  • Ten zestaw słów oznacza “Czy możemy się jutro spotkać?”. W przykładzie mamy podmiot “wir” (my), czasownik modalny “können” (móc), wyrażenie zwrotne “sich treffen” (spotkać się) oraz określenie czasu “morgen” (jutro). Zdanie to jest pytaniem, dlatego czasownik modalny stoi na pierwszym miejscu.
 2. Interessiert sich meine Mutter für Geschichte?
  • Tutaj tworzymy pytanie “Czy moja matka interesuje się historią?”. Podmiot to “meine Mutter” (moja matka), wyrażenie zwrotne “sich interessieren” (interesować się), a “für Geschichte” (za historią) określa przedmiot zainteresowania. W pytaniu czasownik “interessiert” znajduje się na pierwszym miejscu.
 3. Wo erholt ihr euch am liebsten?
  • Zdanie to znaczy “Gdzie najchętniej odpoczywacie?”. “Wo” (gdzie) to pytanie o miejsce, “ihr” (wy) jest podmiotem, a wyrażenie “sich erholen” (odpoczywać) jest tutaj użyte w formie zwrotnej. “Am liebsten” (najchętniej) określa preferencję.
 4. Ich muss mich mehr bewegen.
  • To zdanie oznacza “Muszę się więcej ruszać”. “Ich” (ja) to podmiot, “muss” (muszę) to czasownik modalny, a wyrażenie zwrotne “sich bewegen” (ruszać się) wskazuje na czynność. “Mehr” (więcej) określa zakres tej czynności.
 5. Wie fühlst du dich heute?
  • Pytanie to znaczy “Jak się dzisiaj czujesz?”. “Wie” (jak) to pytanie o samopoczucie, “du” (ty) to podmiot, a wyrażenie zwrotne “sich fühlen” (czuć się) wskazuje na stan emocjonalny lub fizyczny. “Heute” (dzisiaj) określa czas.

Podczas tworzenia zdań z wyrażeń zwrotnych ważne jest, aby pamiętać o właściwej pozycji czasownika oraz o tym, że wyrażenia zwrotne wymagają użycia odpowiednich zaimków zwrotnych.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się