Porównanie postawy bohatera dramatu "Tango" Sławomira Mrożka, Artura, do typowej postawy bohatera romantycznego.

Dodano: 02.12.2023 20:13:42

Rozwiązanie

To zadanie polega na porównaniu postawy bohatera dramatu “Tango” Sławomira Mrożka, Artura, do typowej postawy bohatera romantycznego. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zanalizować fragment dramatu, a następnie wyciągnąć wnioski dotyczące podobieństw i różnic między tymi dwoma postaciami.

 1. Analiza fragmentu dramatu “Tango”:
  • Artur wydaje się być postacią pełną pasji i przekonania o swojej wyjątkowości i znaczeniu. Jego słowa sugerują, że uważa się za osobę wyższą, która może przezwyciężyć przeciętność i zwyczajność otoczenia.
  • Mówi o “wznoszeniu się ponad doczesność” i posiadaniu “mózgu, który wyzwolił się od wnętrzności”, co wskazuje na intelektualną i emocjonalną niezależność.
  • Podkreśla swoją siłę i determinację (“Ja jestem silny. Spójrzcie na mnie, jam jest koroną waszych marzeń!”), co może być interpretowane jako przejaw ambicji i pragnienia dominacji.
 2. Porównanie do postawy bohatera romantycznego:
  • Bohater romantyczny często jest postacią wybitną, niezwykłą, wyrażającą swoje unikalne ja, walczącą z przeciętnością i poszukującą wyższych wartości. Może być buntownikiem, który przeciwstawia się zastanemu porządkowi i poszukuje indywidualnej drogi.
  • W teorii romantyzmu pojawia się motyw “cierpiącego geniusza” – indywidualisty, który przez swoją wyjątkowość odczuwa wyobcowanie i niezrozumienie ze strony społeczeństwa.

Porównując Artura do bohatera romantycznego, można zauważyć pewne podobieństwa: - Artur wydaje się być indywidualistą, który uważa się za wyjątkowego, co jest cechą charakterystyczną dla bohaterów romantycznych. - Jego dążenie do przełamania doczesności i poszukiwanie wyższych wartości również przypomina romantyczną dążność do transcendencji. - Artur przejawia buntowniczość i niezadowolenie z istniejącego porządku, co także może być uznane za romantyczną cechę.

W odpowiedzi na zadanie, można zatem napisać, że Artur przejawia pewne cechy typowe dla bohatera romantycznego, takie jak indywidualizm, poczucie wyjątkowości, buntowniczość oraz dążenie do przełamania ograniczeń zwykłej rzeczywistości. Jednakże, aby udzielić pełnej odpowiedzi, należałoby dokładniej zbadać kontekst utworu “Tango” oraz szerzej omówić cechy bohatera romantycznego, odwołując się do przykładów z literatury romantycznej.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się