Transformator zasilany napięciem stałym: dlaczego nie działa?

Dodano: 19.12.2023 12:33:18

Rozwiązanie

Zadanie dotyczy transformatora, który ma dwa uzwojenia: pierwotne z n1=50n_1 = 50 zwojami i wtórne z n2=100n_2 = 100 zwojami. Do uzwojenia pierwotnego podłączono baterię o napięciu stałym 4,5V4,5\, \text{V}. Chcemy wyznaczyć napięcie na uzwojeniu wtórnym, które wskazuje woltomierz.

Zanim przejdziemy do rozwiązania, musimy zauważyć, że transformator działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej i wymaga zmieniającego się w czasie napięcia przemiennego, aby efektywnie przekazywać energię między uzwojeniami. Napięcie stałe, takie jak bateria, nie spowoduje powstania zmieniającego się pola magnetycznego, które jest niezbędne do indukowania napięcia w uzwojeniu wtórnym transformatora. Zatem, jeśli podłączymy baterię do transformatora, nie uzyskamy na wyjściu żadnego napięcia.

Prawidłowa odpowiedź to więc:

A. 0 V.

Transformator nie zadziała, gdyż do jego prawidłowego funkcjonowania konieczne jest zasilanie napięciem przemiennym, a nie stałym.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się