"Przykładowy plan marketingowy dla firmy kolejowej oferującej przewozy pasażerskie na terenie województwa małopolskiego"

Dodano: 01.01.2024 18:30:06

Sporządź plan marketingowy dowolnego przedsiębiorstwa (drogowego lotniczego kolejowego itp.) którego zadaniem będzie obsługa pasażera na terenie woj. Małopolskiego. Zrob plan marketingowy w tabeli z podpunktami takimi jak: Narzędzia Cel Działania cały rok Termin Jednostka odpowiedzialna wicedyrektor Budżet Produkt / usługa Cena Dystrybucja Promocja, w tym reklama Sprzedaż osobista Promocja sprzedaży Public relations Marketing bezpośredni

Rozwiązanie

Stworzenie planu marketingowego dla przedsiębiorstwa transportowego wymaga przemyślenia kilku kluczowych elementów. Przykładem będzie firma kolejowa oferująca przewozy pasażerskie na terenie województwa małopolskiego.

1. Narzędzia: W tej kolumnie wypiszemy narzędzia, które zostaną wykorzystane do realizacji celów marketingowych, np. reklama w mediach, ulotki, strona internetowa, aplikacja mobilna.

2. Cel: Definiujemy główne cele marketingowe, jakie chcemy osiągnąć. Dla przykładu, mogą to być zwiększenie liczby pasażerów o 10% w ciągu roku, poprawa wizerunku firmy czy wprowadzenie nowej oferty biletowej.

3. Działania: Tutaj szczegółowo opisujemy działania, które mają pomóc w realizacji celów. Przykładowo, jeśli celem jest zwiększenie liczby pasażerów, działanie mogłoby polegać na stworzeniu kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych.

4. Termin: Określamy kiedy konkretne działania mają być realizowane, np. cały rok, sezonowo, przed świętami itp.

5. Jednostka odpowiedzialna: W tej kolumnie wskazujemy osobę lub dział odpowiedzialny za realizację danych działań, np. wicedyrektor ds. marketingu.

6. Budżet: Przygotowujemy szacunkowy budżet potrzebny na realizację poszczególnych działań.

Poniżej przedstawiam przykładowy plan marketingowy w formie tabeli:

Narzędzia Cel Działania Termin Jednostka odpowiedzialna Budżet
Reklama w mediach Zwiększenie liczby pasażerów o 10% Kampania w mediach społecznościowych i lokalnych stacjach TV Cały rok Dział marketingu 50 000 zł
Ulotki Informowanie o nowych trasach Dystrybucja ulotek na głównych stacjach kolejowych Przez pierwsze 3 miesiące po wprowadzeniu nowych tras Dział komunikacji z klientem 5 000 zł
Strona internetowa Poprawa wizerunku firmy Modernizacja strony z nowym systemem rezerwacji biletów I kwartał Dział IT 20 000 zł
Aplikacja mobilna Ułatwienie zakupu biletów Stworzenie aplikacji mobilnej do zakupu i rezerwacji biletów II kwartał Dział IT 30 000 zł
Promocja sprzedaży Wprowadzenie nowej oferty biletowej Oferta “Weekend za pół ceny” dla podróżujących w weekendy Sezonowo - lato i zima Dział sprzedaży 10 000 zł
Public relations Budowanie pozytywnych relacji z klientami Organizacja dni otwartych z wycieczkami po zapleczu technicznym firmy Dwa razy w roku Dział PR 15 000 zł
Marketing bezpośredni Pozyskiwanie nowych klientów Akcja telemarketingowa skierowana do firm IV kwartał Dział sprzedaży 8 000 zł

Produkt/usługa, cena, dystrybucja oraz promocja są elementami, które powinny być uwzględnione w każdym z działań marketingowych. Na przykład, promocja nowej oferty biletowej powinna uwzględniać korzystną cenę, łatwy sposób dystrybucji (np. przez internet lub w aplikacji mobilnej) oraz atrakcyjną reklamę podkreślającą korzyści dla klienta.

Powyższa tabela jest jedynie przykładem i należy ją dostosować do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz potrzeb rynku, na którym działa.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się