"Użycie bezokolicznika z 'to' i formy 'ing' w języku angielskim"

Dodano: 04.12.2023 19:46:49

Rozwiązanie

Zadanie polega na użyciu bezokolicznika z “to” lub bezokolicznika bez “to” (zwanego też formą “ing”) po określonych czasownikach lub wyrażeniach. W języku angielskim niektóre czasowniki lub wyrażenia wymagają użycia jednej z tych dwóch form i jest to związane ze specyficznymi regułami. Oto jak można uzupełnić te zdania:

  1. He didn’t expect his wife to be so absent-minded.
  2. The student can’t afford to buy a new car.
  3. He refused to leave the classroom.
  4. (Walk) around my room I practise speaking English.
  5. I regret telling you the secret. Now all the school knows it.
  6. I should brush up our English.
  7. It’s not easy to find a well-paid job nowadays, but I hope to have one.

Wyjaśnienie wyboru formy: 1. Po czasownikach takich jak “expect”, “want”, “hope” i podobnych używamy bezokolicznika z “to”. 2. “Afford” to kolejny czasownik, po którym używamy bezokolicznika z “to”. 3. “Refuse” również wymaga użycia bezokolicznika z “to”. 4. Po wyrażeniach takich jak “practise”, “enjoy”, “consider” używamy formy z “ing”. 5. “Regret” to czasownik, po którym użyjemy formy z “ing” w kontekście żalu za dokonaną czynność. 6. “Brush up” to wyrażenie, które nie wymaga ani formy z “to”, ani formy z “ing”, ponieważ jest to phrasal verb (czasownik frazowy) i zwykle jest używany bez dodatkowej konstrukcji. 7. “Find” wymaga użycia bezokolicznika z “to”, a “hope” również, gdyż to kolejne przykłady czasowników, które są połączone z bezokolicznikiem z “to”.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się