"Porównanie wizji końca świata w "Pieśni o końcu świata" Czesława Miłosza i "Apokalipsy św. Jana""

Dodano: 29.11.2023 14:28:31

Rozwiązanie

Zadanie polega na porównaniu fragmentu “Pieśni o końcu świata” Czesława Miłosza oraz fragmentu “Apokalipsy św. Jana” i wyrażeniu własnych sądów na temat tego, w jaki sposób Czesław Miłosz nawiązuje do biblijnego obrazu końca świata. Przygotowując odpowiedź, należy przedstawić argumenty – każdy w oddzielnym akapicie.

Poniżej przedstawiam sposób rozwiązania tego zadania:

 1. Zacznij od przeczytania obu tekstów – “Pieśni o końcu świata” Czesława Miłosza i fragmentu “Apokalipsy św. Jana”. Zwróć uwagę na sposób przedstawienia końca świata w obu tekstach.

 2. Zastanów się, jakie są podobieństwa i różnice w obrazowaniu końca świata w obu tekstach. W obu przypadkach mamy do czynienia z wizją końca, ale różnią się one nastrójem, detalami i przekazem.

 3. Zidentyfikuj elementy w “Pieśni o końcu świata”, które bezpośrednio nawiązują do motywów biblijnych, np. katastroficzne, apokaliptyczne wizje.

 4. Przygotuj argumenty. Każdy argument powinien zawierać:

  • Tezę – stwierdzenie, które będziesz popierać.
  • Wyjaśnienie – rozwinięcie tezy, wskazanie na konkretne elementy tekstu.
  • Dowód – cytat lub odniesienie do konkretnego fragmentu tekstu, który potwierdza twoją tezę.

Przykładowy argument może wyglądać tak:

Argument 1: Teza: “Pieśń o końcu świata” Czesława Miłosza przedstawia koniec świata w sposób bardziej subtelny i poetycki niż apokaliptyczny obraz z “Apokalipsy św. Jana”. Wyjaśnienie: W utworze Miłosza koniec świata jest przedstawiony jako coś codziennego, spokojnego, prawie niezauważalnego – życie toczy się dalej, nawet gdy nadejdzie kres. Dowód: Wiersz rozpoczyna się od zwyczajnych scen – pszczół, rybaka, szewca, co kontrastuje z dramatycznymi obrazami z “Apokalipsy św. Jana”, gdzie mówi się o pożarach, zniszczeniu i katastrofach.

 1. Ułóż argumenty w logicznej kolejności, tworząc spójny i przekonujący wywód.

 2. Wnioski: Podsumuj swoje argumenty i wyraź własną opinię na temat tego, jak Miłosz reinterpretuje biblijną wizję końca świata, nadając jej nowy wymiar.

Pamiętaj, aby odpowiedź była uporządkowana, a język – poprawny i zrozumiały. Zwróć uwagę na to, aby odniesienia do tekstów były precyzyjne i odpowiednio zacytowane.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się