"Analiza postaci Wokulskiego w powieści "Lalka" Bolesława Prusa"

Dodano: 19.12.2023 10:14:20

Rozwiązanie

Rozwiążemy krok po kroku zadanie dotyczące fragmentu literackiego.

10.1. Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi zacytowany fragment.

Autor: Bolesław Prus

Tytuł: Lalka

10.2. Czy Wokulski prowadził życie na początku? W uzasadnieniu odwołaj się do podanego fragmentu, całej lektury, z której pochodzi fragment, oraz do artykułu Grzegorza Jankowicza.

Uzasadnienie:

Nie, Wokulski nie prowadził życia na poczekaniu. Postać ta charakteryzowała się aktywnym działaniem i dążeniem do realizacji swoich celów. W fragmentach powieści “Lalka” widzimy, jak Wokulski angażuje się w liczne przedsięwzięcia biznesowe, naukowe i społeczne. Pomimo swoich marzeń o wielkiej miłości i przeżywania głębokich uczuć, nie spędzał czasu na bezczynnym oczekiwaniu na rozwiązania sytuacji. Wokulski był człowiekiem czynu, który podejmował ryzyko i nie bał się wyzwań, co znajduje odzwierciedlenie w podjętej przez niego próbie zdobycia serca Izabeli Łęckiej, a także w jego pracy naukowej i eksperymentach.

Fragment ten pokazuje również jego refleksyjność i zdolność do głębokiej analizy własnych uczuć i zachowań – nie jest to postawa człowieka żyjącego “na poczekaniu”. W artykule Grzegorza Jankowicza również mogą być zawarte analizy i interpretacje postaci Wokulskiego, które podkreślają jego aktywne podejście do życia, niemniej jednak nie mamy dostępu do treści tego artykułu, aby móc się na niej dokładnie oprzeć w naszym uzasadnieniu.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się