Uzupełnij luki odpowiednimi słowami - Ćwiczenie z uzupełniania luk.

Dodano: 09.12.2023 10:35:28

Rozwiązanie

Rozwiążmy to ćwiczenie krok po kroku, uzupełniając luki odpowiednimi słowami.

 1. My daily habits include doing my homework.

  Moje codzienne zwyczaje obejmują odrabianie pracy domowej.

 2. James wants to be rich enough to travel around the world. He says he has no other aspirations in life.

  James chce być wystarczająco bogaty, aby podróżować po świecie. Mówi, że nie ma innych aspiracji w życiu.

 3. The doctors advise that you stay a few weeks longer in hospital to make sure your recovery is complete.

  Lekarze radzą, żebyś pozostał kilka tygodni dłużej w szpitalu, aby upewnić się, że twoje wyzdrowienie jest pełne.

 4. It doesn’t look like the rain is going to abate soon. We’ll have to give up playing tennis in the afternoon.

  Nie wygląda na to, że deszcz wkrótce ustanie. Będziemy musieli zrezygnować z gry w tenisa po południu.

 5. It’s not my duty to clean the floor. You are under an obligation to do it.

  To nie moj obowiązek sprzątać podłogę. Jesteś zobowiązany to zrobić.

 6. Don’t forget to fasten your seatbelt before driving away.

  Nie zapomnij zapiąć pas bezpieczeństwa przed odjechaniem.

 7. The criminal will stand trial once he’s captured by the police.

  Przestępca stanie przed sądem po tym, jak zostanie schwytany przez policję.

 8. There’s no demand for varnished furniture any longer and so the production has been stopped.

  Nie ma już popytu na lakierowane meble i dlatego produkcja została zatrzymana.

 9. The food they serve in our canteen is tasteless. That’s why I prefer to cook my own meals at home.

  Jedzenie, które serwują w naszej stołówce, jest bezsmakowe. Dlatego wolę gotować własne posiłki w domu.

 10. Mary has an incentive to gain weight quickly even though she tries not to eat much.

  Mary ma bodziec, aby szybko przybrać na wadze, mimo że stara się nie jeść dużo.

 11. There’s not much time left for us to submit our applications. The deadline is next Monday.

  Nie zostało nam dużo czasu na złożenie naszych aplikacji. Termin ostateczny mija w następny poniedziałek.

 12. It’s good when parents’ proper behaviour represents a pattern to follow for young people. It’s not good if they look for examples elsewhere.

  Dobrze jest, gdy właściwe zachowanie rodziców stanowi wzór do naśladowania dla młodych ludzi. Nie jest dobrze, gdy szukają przykładów gdzie indziej.

 13. We’ve told him twice about the leaking pipes. But the landlord seems to be rather indifferent to the problem. He’s done nothing so far.

  Dwa razy mówiliśmy mu o przeciekających rurach. Ale właściciel wydaje się być raczej obojętny na ten problem. Nic dotychczas nie zrobił.

 14. I woke up in hospital and only remembered I had fallen down a flight of stairs.

  Obudziłem się w szpitalu i tylko pamiętałem, że spadłem z biegu schodów.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się