Klasyfikacja słów związanych z transportem drogowym: pojazdy, typy dróg i elementy drogi.

Dodano: 11.12.2023 01:06:27

Rozwiązanie

Na podstawie zadania przedstawionego na obrazku, mamy za zadanie przyporządkować podane słowa do odpowiednich kategorii: pojazd, typ drogi oraz element drogi. Oto jak powinniśmy to rozwiązać:

Pojazd: - a coach (autokar) - a lorry (ciężarówka) - a motorbike (motocykl) - a tram (tramwaj) - a van (furgonetka)

Typ drogi: - a bus lane (pas autobusowy) - a main road (główna droga) - a motorway (autostrada) - a side road (droga boczna)

Element drogi: - a bus stop (przystanek autobusowy) - a junction (skrzyżowanie) - a road sign (znak drogowy) - a roundabout (rondo) - a zebra crossing (przejście dla pieszych) - traffic lights (sygnalizacja świetlna)

Teraz, wypełniając odpowiednie linie pod każdą z kategorii, powinniśmy umieścić słowa w odpowiednich miejscach.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się