Identyfikacja postaci historycznych i współczesnych na podstawie ich biografii.

Dodano: 04.12.2023 23:11:56

Rozwiązanie

To zadanie polega na identyfikacji postaci historycznych lub współczesnych na podstawie fragmentów biografii. Do każdego fragmentu należy dopisać odpowiednie imię i nazwisko.

A. Fragment pierwszy mówi o sekretarzu KC PZPR w latach 1970-1980, który był górnikiem, mieszkał i pracował we Francji i Belgii, a w grudniu 1970 zastąpił Władysława Gomułkę na stanowisku przywódcy Polski. Z opisu wynika, że chodzi o Edwarda Gierka.

B. Drugi fragment dotyczy polskiego duchownego, papieża w latach 1978-2005, który w czasie pielgrzymki do Polski wypowiedział słowa “Niech stąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”. Jest to opis Jana Pawła II (Karol Wojtyła).

C. Trzeci fragment opisuje brytyjską polityk związaną z Partią Konserwatywną, premier Wielkiej Brytanii w latach 1979-1990. Znana z poważnego kryzysu gospodarczego, zamknięcia kopalń i stłumienia strajków górników, nosiła przydomek “Żelaznej Damy”. Postacią tą jest Margaret Thatcher.

Podsumowując, odpowiedzi do zadań to: A. Edward Gierek B. Jan Paweł II (Karol Wojtyła) C. Margaret Thatcher

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się