"Analiza statystyczna suchej masy mieszanek rośliny bobowatej i zbożowej przy użyciu testu Tukeya w zależności od udziału komponentów, lat i interakcji"

Dodano: 31.01.2024 18:03:37

Rozwiązanie

Na podstawie przedstawionego zdjęcia wydaje się, że zadanie polega na wykonaniu analizy statystycznej przy użyciu testu Tukeya dla porównania średnich wartości suchej masy mieszanek rośliny bobowatej i zbożowej w zależności od udziału komponentów w mieszance, lat oraz interakcji tych czynników, przy danym poziomie NIR (Near Infrared Reflectance), który wynosi 0,050,05 (NIR_0.05).

Test Tukeya, znany również jako test Tukeya na różnice średnich (HSD – Honest Significant Difference), jest wykorzystywany do porównywania par średnich wartości w celu ustalenia, które z nich różnią się od siebie w sposób statystycznie istotny po przeprowadzeniu analizy wariancji (ANOVA).

W tabeli obok wartości średnich są litery (A, B, C, D…), które wskazują na grupy średnich, które nie różnią się od siebie w sposób statystycznie istotny. Średnie, które mają tę samą literę, są uznawane za nieistotnie różne od siebie na poziomie NIR_0.05, co oznacza, że nie ma dowodów na to, że różnią się one od siebie więcej niż mogłoby to wynikać z przypadkowych wahań.

Analiza danych jest już wykonana i wyniki są podane w tabeli, więc moja rola ogranicza się do wyjaśnienia, jak interpretować otrzymane wyniki:

  1. Udział komponentów w mieszance (A) B+Z:
    • Średnie wartości dla różnych proporcji mieszanki są oznaczone różnymi literami, co wskazuje na to, że występują istotne statystycznie różnice w suchej masie w zależności od udziału komponentów. Na przykład mieszanka z 50% rośliny bobowatej i 50% zbożowej ma średnią oznaczoną literą “A”, co jest różne od pozostałych grup (B, C, D).
  2. Lata (L):
    • Średnie wartości dla poszczególnych lat również są oznaczone różnymi literami, co oznacza, że istnieje istotna różnica w suchej masie między latami. Rok 2019 ma oznaczenie “A”, co wskazuje na najwyższą średnią suchą masę.
  3. Interakcje między udziałem komponentów i latami (L x A):
    • W dolnej części tabeli przedstawione są wartości NIR dla interakcji między latami a udziałem komponentów w mieszance. Wartości te (1,80 dla L x A) wskazują na to, że interakcja między tymi czynnikami jest istotna.

Podsumowując, na podstawie testu Tukeya i prezentowanych danych można stwierdzić, że zarówno proporcje składników mieszanki, rok, jak i ich wzajemna interakcja miały istotny wpływ na suchą masę mieszanek roślin bobowatych i zbożowych.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się