Analiza średniego wzrostu uczniów oraz najczęściej występującego wzrostu w grupie uczniów.

Dodano: 17.01.2024 19:48:11

Rozwiązanie

Aby rozwiązać to zadanie, obliczymy najpierw średni wzrost uczniów, a następnie określimy, która grupa wzrostu występuje najczęściej.

Średni wzrost uczniów

Średni wzrost obliczymy, korzystając z metody punktu środkowego dla każdego przedziału i wag, które są liczbą uczniów w danym przedziale.

Przedziały wzrostu wraz z punktem środkowym: - 160169160 - 169 cm, punkt środkowy: 164,5164,5 cm - 170179170 - 179 cm, punkt środkowy: 174,5174,5 cm - 180189180 - 189 cm, punkt środkowy: 184,5184,5 cm - 190199190 - 199 cm, punkt środkowy: 194,5194,5 cm

Obliczamy średni wzrost (xˉ\bar{x}) ze wzoru: xˉ=(xini)N\bar{x} = \frac{\sum{(x_i \cdot n_i)}}{N} gdzie xix_i to punkt środkowy przedziału, nin_i to liczba uczniów w przedziale, a NN to łączna liczba uczniów.

Podstawiamy wartości z tabeli: xˉ=164,518+174,524+184,58+194,5218+24+8+2\bar{x} = \frac{164,5 \cdot 18 + 174,5 \cdot 24 + 184,5 \cdot 8 + 194,5 \cdot 2}{18 + 24 + 8 + 2} xˉ=2961+4188+1476+38952\bar{x} = \frac{2961 + 4188 + 1476 + 389}{52} xˉ=901452\bar{x} = \frac{9014}{52} xˉ=173,3462173,35 cm\bar{x} = 173,3462 \approx 173,35 \text{ cm}

Najczęściej występujący wzrost

Najczęściej występujący wzrost to ten, który odpowiada przedziałowi z największą liczbą uczniów. Z tabeli wynika, że najwięcej uczniów (24) mieści się w przedziale 170179170 - 179 cm.

Podsumowując: - Średni wzrost uczniów wynosi około 173,35173,35 cm. - Najczęściej występujący wzrost to przedział 170179170 - 179 cm.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się