"Miesięczne spożycie mleka w rodzinie w zależności od liczby dzieci: analiza funkcji liniowej"

Dodano: 05.02.2024 07:55:42

Rozwiązanie

Otrzymaliśmy funkcję liniową w postaci y=3,12+1,56xy = 3,12 + 1,56x, gdzie yy to miesięczne spożycie mleka w litrach na rodzinę, a xx to liczba dzieci w rodzinie. Funkcję taką możemy zapisać jako y=ax+by = ax + b, gdzie aa to współczynnik kierunkowy prostej, a bb to wyraz wolny. W naszym przypadku a=1,56a = 1,56, a b=3,12b = 3,12.

Interpretacja parametrów funkcji: - Współczynnik kierunkowy a=1,56a = 1,56 mówi nam o tym, jak zmienia się spożycie mleka (w litrach) na rodzinę w zależności od liczby dzieci. Każde dodatkowe dziecko w rodzinie zwiększa miesięczne spożycie mleka o 1,56 litra. - Wyraz wolny b=3,12b = 3,12 oznacza początkowe spożycie mleka w rodzinie bez dzieci. Nawet jeśli w rodzinie nie ma dzieci (czyli x=0x = 0), to miesięczne spożycie mleka wynosi 3,12 litra.

Można to zapisać w następujący sposób: - Dla każdego dziecka w rodzinie spożycie mleka miesięcznie wzrasta o 1,56 litra. - Rodzina bez dzieci spożywa miesięcznie 3,12 litra mleka.

Podsumowując, funkcja ta pozwala nam przewidywać miesięczne spożycie mleka w zależności od liczby dzieci w rodzinie. Gdybyśmy chcieli obliczyć na przykład spożycie mleka w rodzinie z trzema dziećmi, podstawiamy x=3x = 3 do równania funkcji:

y=3,12+1,563=3,12+4,68=7,8y = 3,12 + 1,56 \cdot 3 = 3,12 + 4,68 = 7,8

Oznacza to, że rodzina z trzema dziećmi spożywa miesięcznie 7,8 litra mleka.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się