Siły równoważące - definicja i przykłady z fizyki

Dodano: 10.12.2023 15:15:30

Rozwiązanie

Zadanie, które przedstawiono, dotyczy podania definicji sił równoważących w fizyce. Oto odpowiedź na to pytanie:

Siły równoważące to siły, które działają na ciało lub system ciał z różnych kierunków, ale ich wypadkowa siła wynosi zero, co oznacza, że nie powodują one zmiany stanu ruchu ciała. Innymi słowy, jeśli na ciało działają tylko siły równoważące, to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym (czyli z stałą prędkością wzdłuż prostej linii).

Siły równoważące mają tę samą wartość i przeciwny kierunek, a także działają wzdłuż tej samej linii działania. Dlatego ich suma wektorowa wynosi zero: F=0\sum \vec{F} = 0

Przykładem sytuacji, w której działają siły równoważące, może być książka leżąca na stole. Siła ciężkości działająca na książkę w dół jest równoważona przez siłę reakcji stołu działającą w górę. Ponieważ te siły równoważą się wzajemnie, książka pozostaje w spoczynku.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się