Jak rozpoznać i użyć czasowników w czasie przeszłym w kontekście bezpieczeństwa drogowego - Przykłady i wyjaśnienia.

Dodano: 11.12.2023 01:11:58

Rozwiązanie

Oto kompletny sposób rozwiązania tego zadania:

 1. got stuck - czasownik “get” jest użyty tutaj z czasownikiem frazowym “stuck”, aby utworzyć czas przeszły. Oznacza to, że coś się zacięło lub utknęło.

  Pełne zdanie: I was late for work this morning because I got stuck in a huge traffic jam during the rush hour.

 2. crashed - czasownik “crash” jest użyty w czasie przeszłym, ponieważ mówimy o zdarzeniu, które miało miejsce w przeszłości (kierowca wjechał w drzewo).

  Pełne zdanie: The young driver crashed into a tree. Luckily, he wasn’t hurt.

 3. broke down - wyrażenie “break down” oznacza awarię i jest użyte w czasie przeszłym.

  Pełne zdanie: Tom’s new motorbike broke down only a month after he bought it! It is being repaired right now.

 4. hit - czasownik “hit” jest użyty w formie przeszłej, ponieważ odnosi się do sytuacji, która miała miejsce w przeszłości (kierowca musiał nagle zahamować, ponieważ pojawił się rowerzysta).

  Pełne zdanie: While I was driving, a cyclist suddenly appeared from nowhere, so I had to hit the brakes.

 5. overtake - tutaj używamy czasownika w formie podstawowej, gdyż jest to rada lub instrukcja dotycząca czynności, która powinna być wykonana zawsze, a nie tylko w odniesieniu do przeszłości.

  Pełne zdanie: You should always check your mirrors before you overtake another car.

 6. pay - również użyty w formie podstawowej, ponieważ odnosi się do konieczności zapłaty grzywny (jest to konstrukcja z “have to”, która wskazuje na obowiązek).

  Pełne zdanie: Dave was caught speeding, so he had to pay a heavy fine.

 7. park - używamy formy podstawowej czasownika “park”, ponieważ mamy do czynienia z konstrukcją z “if”, która mówi o możliwej sytuacji w przyszłości.

  Pełne zdanie: In Britain, if you park your car on a double yellow line, you can get a fine.

 8. stop - czasownik “stop” jest użyty w formie podstawowej, ponieważ odnosi się do zapomnianej czynności, która zwykle powinna być wykonana w takiej sytuacji.

  Pełne zdanie: Karen forgot to stop at the traffic lights. She nearly hit a pedestrian!

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się