Niespodziewany incydent w restauracji podczas lunchu: Zadanie z użyciem czasów gramatycznych w języku angielskim.

Dodano: 11.01.2024 11:01:24

Rozwiązanie

Ćwiczenie polega na użyciu odpowiedniej formy czasowników w nawiasach, aby uzupełnić zdania. Zadanie dotyczy angielskich czasów gramatycznych. Oto rozwiązanie krok po kroku:

  1. Pierwsze zdanie zawiera kontekst czasowy “It was lunchtime”, co wskazuje na to, że opisuje sytuację w przeszłości. Stąd też czasownik “wait” należy użyć w czasie Past Continuous, ponieważ opisuje czynność, która trwała w przeszłości. Poprawna forma to were waiting.

  2. Drugie zdanie również opisuje przeszłość, ale tutaj mamy do czynienia z czynnością, która nie miała miejsca. W tym przypadku użyjemy Past Continuous w formie przeczącej. Poprawna forma czasownika “not eat” to were not eating.

  3. Trzecie zdanie kontynuuje opis sytuacji, więc znów użyjemy Past Continuous. Czasownik “look” w odpowiedniej formie to were looking.

  4. Czwarte zdanie opisuje akcję, która nagle się wydarzyła, więc użyjemy czasu Past Simple. Poprawna forma czasownika “run” to ran.

  5. Piąte zdanie ponownie odnosi się do przeszłości, ale mówi o czynności, której nie wykonano. Użyjemy formy przeczącej czasu Past Simple. Poprawna forma czasownika “not carry” to did not carry lub skrócone didn’t carry.

  6. Ostatnie zdanie zawiera bezpośrednią mowę, więc czasownik w nawiasie powinien być w czasie Past Simple, aby pasował do reszty narracji. Poprawna forma czasownika “say” to said.

Teraz uzupełnijmy zdania:

It was lunchtime, and we were in a restaurant in a village. We were waiting (wait) for our food to arrive. Suddenly, we noticed something strange. The people next to us were not eating (not eat). They were looking (look) at the kitchen. A waiter ran (run) out of the door, but he didn’t carry (not carry) any food. He said (say), ‘Fire! Fire!’ Everybody got up and left the restaurant as fast as they could.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się