"Uzupełnij zdanie czasownikiem w odpowiedniej formie czasowej."

Dodano: 08.12.2023 23:32:41

Rozwiązanie

Aby rozwiązać to ćwiczenie, musimy wybrać odpowiednią formę czasownika, aby zdanie było gramatycznie poprawne. Oto zdanie, które mamy uzupełnić:

“Mr Brown’s troubles __ after he moved into a lovely house.”

Mamy trzy opcje do wyboru: 1. begun 2. had begun 3. began

Zdanie opisuje sytuację, która miała miejsce w przeszłości i mówi o tym, że kłopoty pana Browna zaczęły się po tym, jak się wprowadził. Kluczowym elementem jest tutaj użycie czasu przeszłego dokonanego (Past Perfect) lub czasu przeszłego prostego (Past Simple).

Czas przeszły dokonany (Past Perfect), czyli forma “had begun”, używamy wtedy, gdy mówimy o zdarzeniu, które miało miejsce przed innym zdarzeniem w przeszłości. Jednak w tym przypadku zdanie zaczyna się od “after” (po), co sugeruje, że kłopoty zaczęły się po przeprowadzce, a więc po zdarzeniu opisanym w zdaniu. Dlatego właściwą formą jest czas przeszły prosty (Past Simple).

Odpowiedź brzmi: 3. began

Pełne zdanie po uzupełnieniu: “Mr Brown’s troubles began after he moved into a lovely house.”

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się