Rekonstrukcja operacji gospodarczych na podstawie wpisów w księgach rachunkowych.

Dodano: 21.12.2023 14:36:24

Rozwiązanie

Zadanie polega na zrekonstruowaniu treści operacji gospodarczych na podstawie wpisów w księgach rachunkowych. Widzimy tutaj zapisy na kontach “Towary”, “Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” oraz “Kredyt bankowy” po stronie Wn (Winien) i Ma (Ma).

Oto rekonstrukcja operacji:

1) Strona Wn konta “Towary” i strona Ma konta “Zobowiązania z tytułu dostaw i usług”: Oznacza to zakup towarów na kredyt. Jednostka gospodarcza zwiększa wartość towarów w swoim majątku, jednocześnie zwiększając swoje zobowiązania wobec dostawców.

2) Strona Wn konta “Rachunek bankowy” i strona Ma konta “Zobowiązania z tytułu dostaw i usług”: Oznacza to spłatę zobowiązań wobec dostawców poprzez przelew bankowy. Kwota z rachunku bankowego jest zmniejszana, a zobowiązania są pomniejszane o tę samą kwotę.

3) Strona Wn konta “Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” i strona Ma konta “Towary”: Oznacza to zwrot towarów dostawcy. Jednostka gospodarcza oddaje towar, co powoduje zmniejszenie wartości towarów i jednoczesne zmniejszenie zobowiązań wobec dostawcy.

4) Strona Wn konta “Rachunek bankowy”: Może to oznaczać różne operacje, na przykład wpływ środków na rachunek bankowy z różnych źródeł (np. przychód ze sprzedaży, wpłata gotówki, zwrot podatku).

5) Strona Wn konta “Kredyt bankowy” i strona Ma konta “Rachunek bankowy”: Oznacza to wzięcie kredytu bankowego. Jednostka gospodarcza zwiększa swoje zobowiązania z tytułu kredytu bankowego i otrzymuje środki na rachunek bankowy.

Podsumowując, jednostka gospodarcza dokonała zakupu towarów na kredyt, spłaciła zobowiązania wobec dostawców, zwróciła towar dostawcy, otrzymała wpływy na rachunek bankowy oraz wzięła kredyt bankowy.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się