Uzupenienie zdań dotyczących zjawisk pogodowych i katastrof naturalnych

Dodano: 10.01.2024 09:39:12

Rozwiązanie

Rozwiązanie tego zadania polega na dopasowaniu podkreślonych słów A-G z tekstu znajdującego się powyżej do definicji od 1 do 7 oraz uzupełnieniu zdań odpowiednimi rzeczownikami i czasownikami z listy. Niestety, nie jestem w stanie przeczytać całego tekstu, który znajduje się nad tym zadaniem, więc nie mogę dopasować podkreślonych słów do definicji. Jednakże, mogę pomóc Ci uzupełnić zdania w punkcie 3, korzystając z dostępnych rzeczowników i czasowników.

 1. hurricane lub tornado (w zależności od tego, które słowo pasuje do definicji burzy z silnymi wiatrami, które poruszają się po lądzie lub morzu)
 2. damaged
 3. forest fire
 4. survive
 5. predict
 6. drought
 7. rescued

Pełne zdania powinny wyglądać następująco:

 1. There was a lot of rain and extremely strong winds for more than a day during the big hurricane.
 2. The tornado came through our town suddenly. It only lasted five minutes, but the fast winds damaged a few buildings.
 3. The forest fire burned many thousands of trees.
 4. What did your family do to survive the very hot weather during the heatwave?
 5. Scientists didn’t predict the extremely dry weather or the drought that came after it.
 6. There was no rain for months.
 7. The climbers were rescued from the mountain a few hours after the avalanche.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się