Przyporządkowanie znaków drogowych do odpowiednich słów - rozwiązanie ćwiczenia.

Dodano: 11.12.2023 01:07:29

Rozwiązanie

Aby rozwiązać to ćwiczenie, należy przypisać odpowiednie słowa do poszczególnych znaków drogowych przedstawionych na obrazku. Oto rozwiązanie:

 1. Sygnalizacja świetlna (Traffic lights) - znak z trzema kolorowymi światłami oznacza miejsce, gdzie znajduje się sygnalizacja świetlna.
 2. Roboty drogowe (Roadworks) - znak z sylwetką pracownika i koparki oznacza, że na drodze są prowadzone prace drogowe.
 3. Zakaz skrętu w lewo (No U-turn) - znak z czerwonym kołem i czarnym znakiem w kształcie litery U z przekreśleniem oznacza, że nie wolno wykonać skrętu w lewo.
 4. Przejście dla pieszych (Pedestrian crossing) - znak z sylwetką pieszych oznacza przejście dla pieszych.
 5. Ograniczenie prędkości (Speed limit) - znak z numerem 110 wewnątrz czerwonego koła oznacza maksymalną dozwoloną prędkość na tym odcinku drogi, wyrażoną w kilometrach na godzinę.
 6. Skrzyżowanie (Junction) - znak z dwoma przecinającymi się drogami informuje o zbliżającym się skrzyżowaniu.
 7. Zakaz wjazdu (No entry) - znak z białym paskiem poziomym na czerwonym tle oznacza, że wjazd w tę drogę jest zabroniony.
 8. Rondo (Roundabout) - znak z trzema strzałkami tworzącymi okrąg oznacza, że zbliżamy się do ronda.

Podsumowując, przyporządkowanie wygląda następująco:

 1. Traffic lights - Sygnalizacja świetlna
 2. Roadworks - Roboty drogowe
 3. No U-turn - Zakaz skrętu w lewo
 4. Pedestrian crossing - Przejście dla pieszych
 5. Speed limit - Ograniczenie prędkości
 6. Junction - Skrzyżowanie
 7. No entry - Zakaz wjazdu
 8. Roundabout - Rondo

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się