Klasyfikacja geozagrożeń na przykładzie konkretnych zjawisk naturalnych

Dodano: 04.12.2023 16:17:19

Rozwiązanie

Zadanie polega na przyporządkowaniu podanych przykładów do odpowiednich kategorii geozagrożeń. Geozagrożenia to zjawiska naturalne, które mogą zagrażać życiu, zdrowiu ludzi, ich mieniu lub środowisku. Kategorie geozagrożeń podzielone są na biologiczne, geologiczne, hydrologiczne oraz klimatyczne i meteorologiczne.

Oto przyporządkowanie podanych przykładów do odpowiednich kategorii:

  • Biologiczne: H. Epidemie.
  • Geologiczne: C. Erupcje. F. Podtopienia. G. Trzęsienia ziemi.
  • Hydrologiczne: A. Powódź opadowa.
  • Klimatyczne i meteorologiczne: B. Burze śnieżne. E. Uderzenia meteorytu. I. Tornada.

Kategoria geomorfologiczna nie została podana w tabeli, jednak przykład D. Języki krasowe pasowałby do tej kategorii, gdyby była dostępna. Języki krasowe to zjawisko związane z rzeźbą terenu, a nie bezpośrednio z zagrożeniami dla życia czy mienia.

Poniższa tabela przedstawia uzupełnioną klasyfikację:

Geozagrożenia Przykłady
biologiczne H. Epidemie
geologiczne C. Erupcje, F. Podtopienia, G. Trzęsienia ziemi
hydrologiczne A. Powódź opadowa
klimatyczne i meteorologiczne B. Burze śnieżne, E. Uderzenia meteorytu, I. Tornada

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się