Wybieranie odpowiednich słów - Ćwiczenie gramatyczne

Dodano: 09.01.2024 16:30:46

Rozwiązanie

Aby rozwiązać to ćwiczenie, należy wybrać odpowiednie słowo z pary podanej w każdym pytaniu. Wybieramy słowo, które jest gramatycznie i kontekstowo poprawne w danym zdaniu.

  1. Are you economical? Do you hate waste? economical jest poprawnym słowem, ponieważ odnosi się do bycia oszczędnym i unikania marnotrawstwa.

  2. Do you lie on your front when you’re sleeping? lie jest poprawnym słowem, ponieważ oznacza leżeć. “Lay” wymagałoby dopełnienia, np. “lay something down”.

  3. Are there any historic buildings near your school? historic jest poprawnym słowem, ponieważ odnosi się do budynków mających znaczenie historyczne, a nie ogólnie do historii.

  4. Will you ever get an opportunity to go to Australia? opportunity jest poprawnym słowem, ponieważ oznacza szansę lub możliwość zrobienia czegoś, co w tym przypadku jest podróżą do Australii.

  5. Would you say you were a person of strong principles? principles jest poprawnym słowem, ponieważ oznacza zasady moralne lub etyczne, którymi kieruje się osoba.

  6. Are you a conscientious student? conscientious jest poprawnym słowem, ponieważ oznacza, że ktoś jest sumienny i odpowiedzialny w swoim podejściu do nauki.

W ten sposób wybraliśmy odpowiednie słowa do każdego pytania w ćwiczeniu.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się