"Dziedziczenie cechy piegów w genetyce: analiza genotypów rodziców i szansa na wystąpienie cechy u potomstwa"

Dodano: 07.12.2023 13:38:06

Rozwiązanie

Zadanie dotyczy genetyki i dziedziczenia cechy, jaką są piegi. Piegi są cechą dominującą, co oznacza, że do jej wyrażenia wystarczy jeden allel dominujący.

a) Określ genotypy kobiety i jej męża.

Kobieta ma piegi i jest heterozygotą, co oznacza, że posiada jeden allel dominujący (odpowiedzialny za piegi) oraz jeden allel recesywny (nieodpowiedzialny za piegi). Oznaczmy allel dominujący jako “P” a allel recesywny jako “p”. Tym samym genotyp kobiety to “Pp”.

Mąż kobiety nie ma piegów, co oznacza, że musi posiadać dwa allele recesywne, ponieważ obecność choćby jednego allelu dominującego spowodowałaby wyrażenie cechy. Jego genotyp to zatem “pp”.

Podsumowując: - Genotyp kobiety: Pp - Genotyp mężczyzny: pp

b) Skonstruuj szachownicę Punnetta i określ prawdopodobieństwo wystąpienia piegów u dziecka tej pary.

Szachownica Punnetta to narzędzie, które pozwala przewidywać genotypy potomstwa na podstawie genotypów rodziców. W tym przypadku mamy genotypy “Pp” (kobieta) i “pp” (mężczyzna). Każdy z rodziców przekazuje jedno allele do potomstwa. Tworzymy szachownicę Punnetta:

p p P Pp Pp p pp pp

Na podstawie szachownicy Punnetta widzimy, że istnieją cztery możliwe kombinacje genotypów: - Dziecko z genotypem “Pp” (dwa przypadki) - dziecko będzie miało piegi. - Dziecko z genotypem “pp” (dwa przypadki) - dziecko nie będzie miało piegów.

Prawdopodobieństwo wystąpienia piegów u dziecka tej pary wynosi 50% (2 na 4 przypadki).

c) Ustal możliwe genotypy rodziców kobiety.

Skoro kobieta jest heterozygotą (“Pp”), musiała odziedziczyć jeden allel dominujący “P” od jednego z rodziców i jeden allel recesywny “p” od drugiego rodzica. Oznacza to, że przynajmniej jeden z rodziców musiał posiadać allel dominujący.

Możliwe kombinacje genotypów rodziców to: - Jeden z rodziców mógł być homozygotą dominującą (“PP”), a drugi homozygotą recesywną (“pp”). - Jeden z rodziców mógł być homozygotą dominującą (“PP”), a drugi heterozygotą (“Pp”). - Obydwoje rodziców mogli być heterozygotami (“Pp”).

Nie można jednoznacznie określić genotypów rodziców bez dodatkowych informacji, ale wiemy, że przynajmniej jeden z rodziców musiał mieć allel dominujący “P”.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Pierwsze zadanie za darmo. Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się