Częstotliwość obrotów kół samolotu podczas lądowania - obliczenia i wnioski

Dodano: 10.12.2023 14:53:47

Rozwiązanie

Zadanie polega na obliczeniu częstotliwości obrotów kół samolotu podczas lądowania. Aby to zrobić, musimy znać dwie rzeczy: prędkość liniową samolotu oraz średnicę kół.

Prędkość liniowa samolotu wynosi 300kmh300 \frac{km}{h}. Przekształćmy ją na metry na sekundę, ponieważ standardowe jednostki w fizyce to metry (m) i sekundy (s).

300kmh=3001000 m1 km1 h3600 s=30010003600ms83.33ms300 \frac{km}{h} = 300 \cdot \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 300 \cdot \frac{1000}{3600} \frac{m}{s} \approx 83.33 \frac{m}{s}

Średnica koła samolotu wynosi 130 cm130 \text{ cm}, co odpowiada 1.3 m1.3 \text{ m}. Znając średnicę, możemy obliczyć obwód koła, który jest potrzebny do wyznaczenia liczby obrotów na sekundę.

Obwód koła (OO) obliczamy ze wzoru: O=πdO = \pi d gdzie dd to średnica koła.

Podstawiając wartości, otrzymujemy: O=π1.3 m4.08407 mO = \pi \cdot 1.3 \text{ m} \approx 4.08407 \text{ m}

Teraz, aby znaleźć częstotliwość obrotów (ff), musimy podzielić prędkość liniową samolotu przez obwód koła.

f=vOf = \frac{v}{O} gdzie vv to prędkość liniowa.

Podstawiając nasze wartości: f=83.33 m/s4.08407 m20.4 s1f = \frac{83.33 \text{ m/s}}{4.08407 \text{ m}} \approx 20.4 \text{ s}^{-1}

Częstotliwość obrotów kół samolotu tuż po przyziemieniu wynosi zatem około 20.420.4 obrotów na sekundę.

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się