Wybieram zdjęcie numer dwa, ponieważ jest bardzo spokojne i relaksujące. (I choose picture number two because it is very calm and relaxing.) The beautiful sunset and the reflection in the water create a peaceful atmosphere. (Piękny zachód słońca i jego odbicie w wodzie tworzą spokojną atmosferę.) This picture makes me feel serene and brings a sense of tranquility. (To zdjęcie sprawia, że czuję spokój i daje poczucie spokoju.) - Zdjęcie numer jeden wydaje się zbyt intensywne i nieprzyjemne dla mojego gustu. (Picture number one seems too intense and unpleasant for my taste.) - Zdjęcie numer trzy jest ładne, ale nie jest tak spokojne jak to, które wybrałem. (Picture number three is nice, but it's not as calm as the one I chose.)

Dodano: 27.02.2024 18:05:18

Napisz zdania po angielsku używajac bardzo łatwego słownictwa,3 argumenty.

Rozwiązanie

Na początek wybierz jedno ze zdjęć, które najbardziej ci się podoba. Potem napisz trzy zdania po angielsku używając prostego słownictwa, aby uzasadnić swój wybór. Oto przykład jak to zrobić:

Załóżmy, że wybrałeś zdjęcie numer 1. Możesz napisać takie zdania:

  1. I choose picture number one because it shows action. (Wybieram zdjęcie numer jeden, ponieważ pokazuje akcję.)
  2. The man is fighting with fire and it looks dangerous. (Mężczyzna walczy z ogniem i wygląda to na niebezpieczne.)
  3. This picture is very powerful and can make people think about bravery. (To zdjęcie jest bardzo mocne i może sprawić, że ludzie będą myśleć o odwadze.)

Teraz wyjaśnij, dlaczego odrzuciłeś pozostałe zdjęcia. Oto przykład uzasadnienia odrzucenia zdjęć 2 i 3:

  • Picture number two is just a landscape, it’s not as exciting as the first one. (Zdjęcie numer dwa to tylko krajobraz, nie jest tak ekscytujące jak pierwsze.)
  • Picture number three is creative, but it doesn’t show the great outdoors as much as the first picture does. (Zdjęcie numer trzy jest kreatywne, ale nie pokazuje wielkiej przyrody tak bardzo jak pierwsze zdjęcie.)

Pamiętaj, żeby wybrać zdjęcie, które najbardziej ci się podoba i napisać własne zdania. Powodzenia!

Pomagamy rozwiązywać zadania w 30 sekund

Zarejestruj się i zobacz jak to działa.

Zarejestruj się